PL EN


2012 | 56 | 4 | 165-176
Article title

Wymarzone style życia Polaków. O pragnieniach, fantazjach, aspiracjach dotyczących wypoczynku i czasu wolnego

Content
Title variants
EN
FREE TIME — FANTASY, DREAMS AND DISAPPOINTMENT, OR ON SYSTEMIC EXPECTATIONS REFLECTED IN THE EMOTIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author raises the issues of emotion indirectly — through the exploration of projection, i.e., dreams and fantasies about free time. This material shows that free time appears above all as an emotional space, as it is much easier to experience than to define. These fantasies and dreams, although divorced from reality, refer to it directly and convey important information about the consciousness, imagination and reflections of Polish society; they combine with daily realities and reflect their basic tendencies. The analysis confirms the continuing topicality of a thesis presented at the beginning of the nineties on the pragmatisation of Polish society’s consciousness and its orientation toward material and consumer values. In addition, it can be stated that the sphere of dreams or distant projects is becoming a sort of security vent or protective mechanism which allows persons to deal with serious problems of a personal and social nature.
Year
Volume
56
Issue
4
Pages
165-176
Physical description
Contributors
References
 • Boden Sharon, Williams Simon J., 2002, Consumption and Emotion: The Romantic Ethic Revisited, „Sociology”, t. 36, s. 493–512.
 • Campbell Collin, 2006, Konsumuję więc wiem, że jestem, „Kultura Popularna”, nr 4.
 • Cohen Stanley, Tylor Laurie, 1992, Escape Attempts: The Theory and Practice of Resistance to Everyday Life, Routledge, London.
 • Csikszentmihali Mihaly, 2005, Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, tłum. Magdalena Wajda-Kacmajor, Moderator, Taszów.
 • Derber Charles, 2002, Zaistnieć w społeczeństwie. O potrzebie zwracania na siebie uwagi, tłum. Monika Gajdzińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Drozdowski Rafał, Krajewski Marek, 2007, Wyobraźnia socjologiczna. Horyzonty, źródła, dynamika, UAM, Poznań.
 • Falkowska Macieja, 1997, Wartości, praca, zakupy. O stylach życia Polaków, CBOS, Warszawa.
 • Fromson P. M., 2006, Self-discrepancies and Negative Affect: The Moderating Roles of Private and Public Self-consciousness, „Social Behaviour Personality”, t. 34, s. 333–350.
 • Giddens Anthony, 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hochschild Arlie R., 2009, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, tłum. Jacek Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Illouz Eva, 2010, Uczucia w dobie kapitalizmu, tłum. Zygmunt Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Jacyno Małgorzata, 2007, Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Kozłowski Tomasz, 2004, Popnatura i masowa nuda. Czy popkultura wypełni pustkę wolnego czasu, w: Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz (red.), Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Laplanche Jean, Pontalis J. B., 1996, Słownik psychoanalizy, WSiP, Warszawa.
 • MacCannell Dean, 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. Ewa Klekot, Anna Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa.
 • Maison Dominika, 2001, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maruszewski Tomasz (red.), 1993, Wstęp, w: Tomasz Maruszewski (red.), Poznanie, afekt, zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak Stefan (red.), 1973, Teorie postaw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Pietkiewicz Barbara, 2002, Praca, krzepa, kasa, czyli o czym marzą Polacy, „Polityka”, 30 marca. Rembowski Jan, 1986, Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Rojek Chris, 1995, Decentering Leisure: Rethinking Leisure Theory, Sage, London.
 • Sieradzki Piotr, 2011, Gerharda Schulza teoria społeczeństwa doznań, Adam Marszałek, Toruń. Vandekerckhove Marie i in., 2008, Regulating Emotions: Culture, Social Necessity, and Biological Inheritance: New Perspectives in Cognitive Psychology, Blackwel, London.
 • Veenhoven Ruut, 2003, Hedonism and Happiness, „Journal of Happiness Studies”, t. 4, s. 437–457 (zeszyt specjalny „Art of Living”).
 • Wierzbicka Anna, 1999, Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals, Cambridge University, Cambridge.
 • Ziółkowski Marek, 2000, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-959cc0c2-1835-4978-9f63-7994f74886e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.