PL EN


2016 | 266 | 235-248
Article title

Działalność stabilizacyjna międzynarodowego funduszu walutowego w latach 2008-2014

Authors
Content
Title variants
EN
Activities of the international monetary fund in the years 2008-2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Światowy kryzys finansowy wywołał potrzebę ponownego przyjrzenia się międzynarodowym instytucjom działającym na rzecz zapewnienia stabilności systemów finansowych poszczególnych państw. Do najważniejszych z nich zaliczyć można Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który odegrał istotną rolę w przezwyciężeniu skutków kryzysu. Fundusz, który dotychczas koncentrował działalność na państwach o niskich dochodach, stał się nagle – wraz z rozpoczęciem kryzysu – źródłem wsparcia dla takich krajów, jak Grecja, Portugalia, czy Irlandia, a więc gospodarek wysoko rozwiniętych. Zmiana struktury beneficjentów wymusiła m.in. znaczące dokapitalizowanie funduszu, czy wprowadzenie nowych produktów finansowych. Aktualne jest jednak pytanie o rolę Międzynarodowego Funduszu Walutowego w stabilizowaniu krajów rozwiniętych, które według hipotezy Minsky’ego narażone są cyklicznie na kryzysy. Celem artykułu jest analiza struktury portfela MFW i jej ewolucji w latach 2008-2014 w kontekście przygotowania Funduszu do występowania kryzysów w krajach rozwiniętych.
EN
The global financial crisis has created a need to take a closer look at the international institutions ensuring financial system stability in particular countries. One of the most important among those, the International Monetary Fund, has played a crucial role in fighting the consequences of the crisis. Before, the Fund had focused on underprivileged countries but presently, as the crisis hit, it suddenly became a source of support for such countries as Greece, Portugal and Ireland, that is well-developed economies. The change in the beneficiaries’ structure brought about, among other things, substantial capital injections in the Fund or rollouts of new financial products. However, the question about the International Monetary Fund’s role in stabilizing developed countries is still valid, as according to the Minsky hypothesis, such economies are doomed to experience recurring crises. The aim of the present article is to analyse the structure of the IMF portfolio and its evolution over the years 2008 to 2014 in the context of the Fund’s preparedness to crisis outbreaks in developed countries in accordance with the Minsky hypothesis.
Keywords
PL
EN
IMF   Stability   Crisis  
Year
Volume
266
Pages
235-248
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Katedra Skarbowości
References
 • Chojna-Duch E. (2012), Challenges for the IMF during the financial crisis 2008-2012, http://economics.soc.uoc.gr/macro/docs/Year/2012/papers/paper_1_137.pdf (dostęp: 16.09.2015).
 • Claessens S., Kose M.A. (2013), Financial crises: explanations, types, and implications, „IMF Working Paper”, January.
 • Grotte M., Życieńska A. (2011), Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania, „Materiały i Studia”, nr 254, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Lutkowski K. (2007), Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Moschella M. (2012), Governing risk. The IMF and global financial crises, Palgrave Macmillan, London.
 • Niedziółka P. (2011), Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Xafa M. (2010), Role of the IMF in the global financial crisis, „Cato Journal”, Vol. 30, No. 3 (Fall 2010).
 • [www 1] The warning signs they missed, http://www.economist.com/blogs/freeexchange/ 2011/02/imf_and_crisis (dostęp: 16.09.2015).
 • [www 2] Minsky H., The theory of systemic fragility, http://digitalcommons.bard.edu/ hm_archive/231/ (dostęp: 30.08.2015).
 • [www 3] IMF overhauls nonconcessional lending facilities and conditionality, http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0940.htm (dostęp: 16.09.2015).
 • [www 4] http://www.imf.org/external/np/exr/facts/howlend.htm (dostęp: 30.08.2015).
 • [www 5] IMF Financial Data Query Tool, https://www.imf.org/external/np/fin/tad/query.aspx (dostęp: 16.09.2015).
 • [www 6] Special Drawing Rights (SDRs), MFW, https://www.imf.org/external/np/exr/ facts/sdr.htm (dostęp: 20.08.2015).
 • [www 7] Coggan P., Less Cash, more impact, http://www.economist.com/node/21564254 (dostęp: 16.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-96029ea7-400e-4fac-8464-72e90eef9939
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.