PL EN


2017 | 344 | 39-57
Article title

Atrakcyjność miasta Katowice – podejście wizualne

Content
Title variants
EN
The attraciveness of the city Katowice – visual-based approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aglomeracje miejskie cechują się istotnym zróżnicowaniem z punktu widzenia postrzegania ich atrakcyjności przez mieszkańców. Termin „atrakcyjność” jest pojęciem subiektywnym, niemierzalnym i nieposiadającym jednoznacznej, uniwersalnej definicji. Głównym celem badania jest wykrycie i identyfikacja czynników istotnie wpływających na postrzeganie atrakcyjności miasta przez jego mieszkańców, jak również osoby przyjezdne. Założono, że nie tylko cena jest istotną determinantą skłaniającą do zakupu nieruchomości w danej lokalizacji, ale także szereg innych czynników. W pracy zaproponowano klasyfikację nieruchomości przy wykorzystaniu analizy skupień oraz przedstawiono graficzną prezentację wybranych czynników mogących w istotny sposób wpływać na postrzeganie atrakcyjności miasta Katowice przy wykorzystaniu autorskich aplikacji i kodów programistycznych.
EN
Urban agglomerations are described by different characteristics in terms of from their attractiveness. The term “attractiveness” is subjective, not measurable and without an universal definition. The main purpose of this study is to identify factors that significantly affect the perception of the city's attractiveness by its residents, as well as by the visitors. It has been assumed that not only price is an important factor to buy a property in a given location, but also other factors. In this paper, we propose to classify real estate using cluster analysis and we present in a graphical way some selected factors that may significantly influence the perception of the attractiveness of the city of Katowice.
Year
Volume
344
Pages
39-57
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Value Miners – Koło Naukowe Data Science
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Value Miners – Koło Naukowe Data Science
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Value Miners – Koło Naukowe Data Science
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Value Miners – Koło Naukowe Data Science
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Value Miners – Koło Naukowe Data Science
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Value Miners – Koło Naukowe Data Science
References
 • Błażejczyk-Majka L., Kala R. (2005), Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. 7, z. 5, s. 5-10.
 • Bryan K.A., Sarte P. (2009), Semiparametric Estimation of Land Price Gradients Using Large Data Sets, “Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly”, Vol. 95(1), s. 53-74.
 • Bugs G. (2007), Urban Land Value Map: A Case Study in Eldorado do Sul- Brazil, GIS applications, Instituto Superior de Estatística e Gestăo da Informaçăo, Universidade Nova de Lisboa – UNL, Master of Science on Geospatial Technologies.
 • Cellmer R. (2014), Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Colwell P.F. (2003), Tender Mercies: Efficient and Equitable Land Use Change, “Real Estate Economics”, Vol. 25, No. 4, s. 525-537.
 • Earnhart D.H., Ebihara T., Glicksman R., Haider-Markel D. (2005), Shaping Corporate Environmental Behavior and Performance: The Impact of Enforcement and Non-Enforcement Tools, University of Kansas, https://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/display.abstractDetail/abstract/1026/report/F (dostęp: 27.03.2018).
 • Liu Y. Zheng B., Huang L., Tang X. (2007), Urban Residential Land Value Analysis: Case Danyang, “Geospatial Information Science”, Vol. 33(5), s. 228-234.
 • Łogwiniuk A. (2011), Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, „Ekonomia i Zarządzanie”, vol. 3, nr 1, s. 7-23.
 • Munroe D.K. (2007), Exploring the Determinants of Spatial Pattern in Residential Land Markets: Amenities and Disamenities in Charlotte, “Environment and Planning B: Planning and Design”, Vol. 34(2), NC, USA, s. 336-354.
 • Palmquist R.B. (2006), Property Value Models, “Handbook of Environmental Economics”, Vol. 2, s. 763-819.
 • Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D. (2012), Kartografia tematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface (dostęp: 24.05.2017).
 • [www 2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Map_Features (dostęp: 14.05.2017).
 • [www 3] evolpe.pl (dostęp: 28.05.2017).
 • [www 4] https://overpass-turbo.eu (dostęp: 14.05.2017).
 • [www 5] https://svn.openstreetmap.org/applications/routing/pyroutelib2/ (dostęp: 17.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-961393ca-c5a7-4fc4-a2c3-11391ef3a419
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.