PL EN


2011 | 4 | 25-44
Article title

Identyfikacja okazji przedsiębiorczych – modele i badania

Content
Title variants
EN
Entrepreneurial opportunity identification – theory and empirical study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście dokonano analizy teoretycznych i empirycznych studiów nad procesem identyfikacji okazji przedsiębiorczych. Proces ten traktowany jest w literaturze przedmiotu jako najważniejszy aspekt przedsiębiorczości. Ważny obszar debaty teoretycznej koncentruje się na statusie ontologicznym okazji – czy okazje istnieją obiektywnie czy też są fenomenem subiektywnym – oraz tego, czy są one rezultatem przypadkowego objawienia się, systematycznego poszukiwania. Empiryczne studia wskazują, że istotnymi determinantami procesu identyfikacji okazji są osobowość przedsiębiorcy (kreatywność, czujność przedsiębiorcza), rozległość sieci społecznych oraz posiadana przez nich wiedza.
EN
The purpose of this paper is to analyze theoretical and empirical studies in the area of entrepreneurial opportunity identification. Opportunity recognition represents one of the most important aspects of entrepreneurship. Two central theoretical debates are whether opportunities are the result of serendipity or deliberate search, and whether they are objectively discovered or subjectively created. The results empirical study indicates that entrepreneur’s personality traits (entrepreneurial alertness, creativity), social networks and prior knowledge are important antecedents of opportunity identification.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-96362729-96a5-4d0e-84de-c24889748c68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.