Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 9-20

Article title

Perspektywy i czynniki rozwoju usług logistycznych w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia

Content

Title variants

EN
Perspectives and factors of development of logistics services in the EU - selected topics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Badania na temat uwarunkowań rozwoju usług logistycznych mają zdecydowany wpływ na kształtowanie głównych trendów i perspektyw rozwoju usług logistycznych w Europie. W badaniach uwzględnionych zostało szereg czynników, które stanowią siły napędowe lub ograniczające rozwój logistyki w gospodarce światowej. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych klasyfikacji czynników kształtujących rozwój logistyki oraz analiza aktualnych wskaźników charakteryzujących rozwój usług logistycznych w Europie. Analiza usług logistycznych została przedstawiona na podstawie kosztów logistycznych oraz charakterystyki rynku usług logistycznych z punktu widzenia wielkości sprzedaży w Europie.
EN
Research on conditions for the development of logistics services have a decisive influence on the main trends and development perspectives of logistics services in Europe. The studies included were a number of factors which are driving forces or restricting the development of logistics in the global economy. The aim of the article is to present some grading factors shaping the development of logistics and analysis of current indicators characterizing the development of logistics services in Europe. Analysis of logistics services on the basis of BVL has been presented on the basis: logistic costs and the characteristics of the logistics market in terms of sales volume in Europe.

Year

Volume

286

Pages

9-20

Physical description

Contributors

 • Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Instytut Turystki i Rozwoju Gospodarczego

References

 • Blaik P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brdulak H. (2012), Logistyka przyszłości, PWE, Warszawa.
 • Christopher M. (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa.
 • Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J. (2007), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 • Kille Ch., Schwemmer M. (2012), Die Top 100 der Logistik: Marktgrössenm Marktsegmente und Marktführer in der Logistikdienstleistung 2012/2013, DVV Media Group, Hamburg.
 • Kille Ch., Schwemmer M. (2014), Top 100 in European Transport and Logistics Services: Market, Sizes, Market Segments Leaders in the European Logistics Industry 2013/2014, DVV Media Group, Hamburg.
 • Klaus P., Kille C., Schwemmer M. (2009), Top 100 in European Transport and Logistics Services 2009/2010: Market Sizes, Market Segments and Market Leaders in the European Logistics Industry, DVV Media Group, Hamburg.
 • Klaus P., Kille C., Schwemmer M. (2010), Top 100 in European Transport and Logistics Services 2010/2011: Market Sizes, Market Segments and Market Leaders in the European Logistics Industry, DVV Media Group, Hamburg.
 • Klaus P., Kille C., Schwemmer M. (2011), Top 100 in European Transport and Logistics Services 2011/2012: Market Sizes, Market Segments and Market Leaders in the European Logistics Industry, DVV Media Group, Hamburg.
 • Roth A. (2010), Der Logistikbildungsmarkt 2020: bedarfsgerechte Bildungsangebote für die Logistikwirtschaft der Zukunft, Habilitationsschrift, Shaker Verlag, Erlangen, Nürnberg.
 • Sołtysik M. (2004), O dynamice zmian w logistyce [w:] M. Sołtysik (red.), Kierunki rozwoju logistyki w świetle tendencji światowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Zmieniająca się rola portów morskich w globalnej logistyce morskiej (2009), Transport i Turystyka Ekspertyza, Departament Tematyczny Polityka Strukturalna i Polityka Spójności, Dyrekcja Generalna Ds. Polityki Wewnętrznej, http://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419121/IPOL-TRAN_ET(2009)419121 _PL.pdf (dostęp: 15.12.2015).
 • [www 1] http://www.ardennelogistics.be/pages/menugauche_en_al/luxemburg-province/ index.html?LANG=en (dostęp: 15.12.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-96877d84-39f4-4303-9b11-754371d0059e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.