PL EN


1992 | 1 | 35-42
Article title

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi w latach 1945–1991

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • 1. Źródła archiwalne
 • Kronika alumnów Wyższego Seminarium Duchownego z lat 1946–1990.
 • Relacje rektorów WSD w Łodzi: ks. Antoniego Woronieckiego, ks. Kazimierza Gabryela,ks. Eugeniusza Szewca, ks. Stanisława Grada, bpa Adama Lepy.
 • 2. Źródła drukowane
 • Diecezja łódzka. Struktura terytorialno-administracyjna i duchowieństwo, red. ks. J. Wiktorowski, Łódź 1973, Łódź 1980.
 • Diecezja łódzka. Terytorium, organizacja, duchowieństwo, red. bp B. Bejze, Łódź 1987.
 • J a w o r s k i S. ks., Wspomnienie z pobytu w Seminarium, WDŁ, 1972, nr 1, s. 19–21.
 • Spis duchowieństwa i parafii diecezji łódzkiej, Łódź 1946–1966.
 • „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 1946–1991.
 • 3. Opracowania
 • G a b r y e l K. ks., Historia Seminarium Duchownego w Łodzi, WDŁ, 1972, 46, nr 1, s. 10–14.
 • G r a l i ń s k i T. ks., Seminarium Duchowne w Łodzi. Szkic historyczny z lat 1921–1948, WDŁ, 1948, 5, s. 121–127; nr 6, s. 140–147.
 • S k o w r o ń s k i , Z. ks., Powołania kapłańskie w diecezji łódzkiej (1945–1970), WDŁ, 1972,1, s. 22–25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-96cc5b97-1965-45cd-9126-ee1b9dbc5637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.