PL EN


2016 | 305 | 82-93
Article title

Uwarunkowania działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście ich konkurencyjności

Content
Title variants
EN
Conditions for Business Activities in Countries of Central and Eastern Europe in View of Their Competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz określenie znaczenia tych zmian dla konkurencyjności analizowanych gospodarek. Podstawą do prowadzonych rozważań posłużą dane wtórne pochodzące z raportów Doing Business oraz Global Competitiveness Reports. Okres badawczy obejmuje lata 2006-2016. W analizie danych posłużono się metodami statystycznymi i opisowymi.
EN
The purpose of this article is a comparative analysis of the business environment in the countries of Central and Eastern Europe and to determine the importance of these changes for the competitiveness. For the analysis will be used data from the reports Doing Business and Global Competitiveness Reports. The research covers the period between 2006 and 2016. While analysing the data statistical and descriptive methods have been used.
Year
Volume
305
Pages
82-93
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Katedra Ekonomii
References
 • Balcerowicz L. (1998), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków.
 • Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Gorynia M., Łaźniewska E. (red.) (2009), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
 • Meredyk K. (red.) (1998), Teoria ekonomii. Makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Milewski R. (red.) (2003), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Badanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń.
 • Śliwiński R. (2011), Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Wnorowski H.J. (2011), Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • [www1] http://www.weforum.org/reports (dostęp: 2.09.2016).
 • [www2] http://www.doingbusiness.org/methodology (dostęp: 8.08.2016).
 • [www3] http://www.doingbusiness.org/reports (dostęp: 2.09.2016).
 • [www4] http://www.doingbusiness.org/reports/regional-reports (dostęp: 10.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-96e83769-977e-43b4-b1eb-2a13a9d29b63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.