PL EN


2017 | 338 | 96-108
Article title

Outsourcing w działalności banków komercyjnych w Polsce

Content
Title variants
EN
Outsourcing of banking activities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Outsourcing to skuteczne rozwiązanie wpływające na poprawę efektywności jednostek gospodarczych. Szerokie zastosowanie tej koncepcji w praktyce gospodarczej nie ominęło sektora bankowego. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji outsourcingu i jej wpływu na efektywność działania banków komercyjnych w Polsce. Ze względu na szczególny charakter podmiotów bankowych, analiza zastosowania outsourcingu bankowego wymagała odniesienia się do obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. W dalszej części artykułu przeanalizowano sytuację w bankach komercyjnych pod kątem ilości i zakresu wydzieleń na zewnątrz czynności bankowych, a następnie na podstawie wybranych wskaźników dokonano próby analizy wpływu outsourcingu na efektywność działania banków.
EN
Outsourcing is an efficient tool in management. A broad area of its use in banking, gives measurable benefits. Because of the banking sectors specificity, outsourcing in banking has been very precisely defined by Banking Law. The article presents range of outsourcing use in banks activities. Also commercial banks previous experience in delegation of banking services has been presented.
Year
Volume
338
Pages
96-108
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Alexander M., Young D. (1996), Strategic Outsourcing, “Long Range Planning”, Vol. 29, No. 1, s. 116-119.
 • Byrski J. (2012), Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie powierzania przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej, „Monitor Prawa Bankowego”, nr 1, s. 72-88.
 • Cameron K. (1994), Measuring Organizational Effectiveness in Institutions, “Administrative Science Quarterly”, No. 23, s. 601-632.
 • Cox A. (1996), Relation Competence and Strategic Procurement Management, “European Journal of Purchasing and Supply Management”, Vol. 2, No. 1, s. 55-70.
 • Czech T. (2012), Podoutsourcing w działalności bankowej, „Monitor Prawa Bankowego”, nr 2, s. 66-91.
 • Dudzik M. (2005), Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 1, s. 2-8.
 • Kakabadse A., Kakabadse N. (2002), Trend in Outsourcing: Contrasting USA and Europe, “European Management Journal”, Vol. 20, No. 2, s. 189-198.
 • Kowalewska E. (2013), Środki nadzoru stosowane w odniesieniu do outsourcingu i podoutsorcingu bankowego, „Monitor Prawa Bankowego”, nr 11, s. 71-83.
 • Krysztofczyk M. (2011), Większa efektywność działań banków dzięki nowelizacji prawa w zakresie outsourcingu, „Przegląd Outsourcingowy”, nr 2, s. 38-41.
 • Lysons M., Gilinham M. (2003), Purchasing and Supply Chain Management, Pearson Education, England.
 • Marcinkowska E. (2012), Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • McIvor R. (2000), A Practical Framework for Understanding the Outsourcing Process, “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 5, No. 1, s. 22-36.
 • Perry C. (1997), Outsourcing and Union Power, “Journal of Labour Research”, Vol. XVIII, No. 4, s. 521-534.
 • Sharpe A. (1997), Outsourcing, Organizational Competitiveness and Work, “Journal of Labour Research”, Vol. XVIII, No. 4, s. 535-549.
 • Smykała B. (2005), Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Quinn J.B., Hilmer F.G. (1994), Strategic Outsourcing, “Sloan Management Review”, Vol. 35, No. 4, s. 43-55.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe, Dz.U, nr 165, poz. 984.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej, Dz.U. nr 2015, poz. 584.
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz inne zmiany ustaw, Dz.U. z 2004, nr 91, poz. 870.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016. poz. 922.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2002, nr 72, poz. 665, ze zm.
 • [www 1] http://stat.gov.pl (dostęp: 10.05.2016).
 • [www 2] http://old.stat.gov.pl/gus/5840_1174_PLK_HTML.htm (dostęp: 5.05.2016).
 • [www 3] https://www.knf.gov.pl (dostęp: 5.05.2016).
 • [www 4] https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1280458/2015+EU (dostęp: 5.05.2016).
 • [www 5] https://www.eba.europa.eu/-/eba-updates-its-risk-dashboard-for-eu-bankingsect-2 (dostęp: 10.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-978dd774-cb64-4f8d-8bd2-2e3c34c7fd26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.