PL EN


2011 | 3(77) | 36-40
Article title

Rewitalizacja - szansa czy przeszkoda w budowie i zarządzaniu obiektem komercyjnym: przykład Rynku Krowoderskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Revitalization – a chance or an obstacle in building and managing the commercial real estate: Krowoderski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor podejmuje problematykę wpływu procesów rewitalizacji na decyzje podejmowane przez inwestujących w nieruchomości komercyjne. Zarysowano ideę oraz historyczne uwarunkowania utworzenia Rynku Krowoderskiego jako centrum V Dzielnicy Krakowa oraz przedstawiono jego potencjalny wpływ na decyzje podejmowane przez właścicieli nieruchomości komercyjnych. Dokonano charakterystyki obszaru oddziaływania planowanej inwestycji pod względem znajdujących się tam typów nieruchomości komercyjnych. Analizę oddziaływań generowanych procesami rewitalizacyjnymi na procesy zarządzania nieruchomościami komercyjnym przedstawiono na przykładzie kompleksu biurowego Centrum Biurowe BIPROSTAL. Na tej podstawie zebrano wnioski dotyczące szans i zagrożeń, z jakimi spotkać się może właściciel nieruchomości komercyjnej w rewitalizowanym obszarze.
EN
The author of the article undertakes the issues of revitalization processes impact on the decisions made by commercial real estate investors. She outlines the idea and historical factors of creating Krowoderski Market Square -the center of District V in the city of Cracow. Its potential impact on the decisions made by commercial property owners is also presented. The author describes planned investment impact area as to the type of commercial real estate located there. The analysis of revitalization processes generated impact on commercial real estate management processes is presented with the use of an example of an office complex Office Centre BIPROSTAL . On this basis the author summarizes conclusions concerning chances and risks that a commercial property owner can meet with in revitalized area.
Year
Issue
Pages
36-40
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
  • Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
  • Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, W. Rydzik (red.), Seria Rewitalizacja miast polskich, Wyd. Insytutu Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków 2009.
  • Belniak S., Efekt synergiczny lokalizacji obiektów w sąsiedztwie, "Zeszyty naukowe AE w Krakowie", Kraków 2002 nr 582.
  • Kantarek A., Rynek Krowoderski - w poszukiwaniu lokalnego centrum, Czasopismo Techniczne z. 8 - Architektura z. 3-A, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
  • Foryś l. (red.), Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2006.
  • Wiadomości lokalne. Informator Rady Dzielnicy V Krowodrza, Wydanie specjalne, Kraków, czerwiec 2010.
  • www.dzielnica5.krakow.pl
  • www.cordis.europa.eu/easw/home.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-97a2bf7c-e3e7-44fe-be54-0549e60a9a98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.