PL EN


2016 | 301 | 43-61
Article title

Lojalność klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych w świetle danych UFG

Authors
Content
Title variants
EN
Customer loyalty in automobile insurance -an empirical study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu statystycznego modelowania lojalności klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Głównym celem pracy jest identyfikacja czynników, które wpływają na decyzję klienta o kontynuowaniu umowy ubezpieczenia w tym samym zakładzie ubezpieczeń lub o zmianie ubezpieczyciela. Analizą zostały objęte umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.), a źródłem informacji o umowach ubezpieczenia i klientach była ogólnopolska baza danych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W pracy zostały przedstawione wybrane trendy dotyczące lojalności klientów widoczne w danych UFG, a także wnioski płynące z modelowania badanego zjawiska za pomocą regresji logistycznej. Zostało również omówione to, w jaki sposób informacja dotycząca lojalności klienta może zostać wykorzystana do modelowania liczby szkód z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC p.p.m.
EN
This paper addresses the issue of statistical modeling of customer loyalty in motor third party liability (MTPL) insurance. The paper presents the results of the research study conducted on the basis of the data from the Polish Insurance Guarantee Fund. The main aim of the study was to identify key factors influencing the customer’s decision on switching to another MTPL insurer. Furthermore, paper discusses market trends visible in the data. Finally, the paper describes how customer loyalty may be beneficial to the insurer and in what way it affects the expected number of claims. The goals of the study were achieved with the use of generalized linear models (GLM) and analysis of correlation.
Year
Volume
301
Pages
43-61
Physical description
Contributors
author
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
References
 • Bennet R., Bove L. (2002), Identifying the Key Issues for Measuring Loyalty, "Australasian Journal of Market Research", Vol. 9(2).
 • Bowen J.T., Shoemaker S. (1998), Loyalty: A Strategic Commitment, "Cornell, Hotel and Restaurant Administration Quarterly", Vol. 39(1).
 • Brown G.H. (1952), Brand Loyalty - Fact or Fiction?, "Advertising Age", Vol. 23.
 • Cameron A.C., Trivedi P. (2005), Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, New York.
 • Denuit M., Maréchal X., Pitrebois S., Walhin J. (2007), Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems, Wiley, New York.
 • Dionne G., Vanasse Ch. (1989), A Generalization of Automobile Insurance Rating Models: The Negative Binomial Distribution with a Regression Component, "ASTIN Bulletin", Vol. 19(2).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności. Dz. Urz. UE L 263 z 7.10.2009.
 • Fox J. (2008), Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models, Sage, Los Angeles.
 • Guest L.P. (1944), A Study of Brand Loyalty, "Journal of Applied Psychology", Vol. 28.
 • Guillen M., Parner J., Densgoe Ch., Perez-Martin A.M. (2002), Customer Loyalty in the Insurance Industry: A Logistic Regression Approach, II Conference in Actuarial Science and Finance on Samos, Karlovasi-Samos, Greece.
 • Jacoby J., Chestnut R. (1978), Brand Loyalty: Measurement and Management, Wiley, New York.
 • Mowen J.C. (1995), Customer Behaviour, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Ohlsson E., Johansson B. (2010), Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Ostasiewicz W., red. (2004), Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Rodzinka J. (2010), Analiza cech determinujących lojalność klientów, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 4.
 • Schneider K.C., Bristow D.N. (2007), Correlates of Brand Loyalty in the Service Sector: The Case of a "New" Team, "Marketing Management Journal", Vol. 17(2).
 • Uncles M., Laurent G. (1997), Editorial, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 14(5).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dz.U. 2013, poz. 392 tj.
 • Wicka A., Miedzik A. (2010), Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 4(53).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-97c28da8-edfc-4aef-bb24-bab1e90f9764
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.