PL EN


2017 | 325 | 45-57
Article title

Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów i pasywów banków

Content
Title variants
EN
The net stable funding ratio (NSFR) and changes in the structure of banks’ assets and liabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Regulacje rynku finansowego mają za zadanie zmniejszyć poziom ryzyka systemowego oraz obniżyć prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania kryzysów. Bardzo istotnymi wymogami w ramach pakietu regulacji CRDIV/CRR (będących implementacją zaleceń Bazylei III do prawa Unii Europejskiej) są systemowe normy płynności. Jednym z nich jest wskaźnik długoterminowej płynności NSFR, którego wdrożenie jest przewidziane w 2018 r. Odnosi się on do ryzyka płynności i finansowania oraz ma się przyczynić do zmniejszenia skali niedopasowania wymagalności pasywów i zapadalności aktywów. Spełnienie tej normy w bankach będzie wymuszało zmiany w strukturze ich majątku oraz źródeł finansowania. Celem artykułu jest wskazanie zmian w strukturze bilansu banków, które powstaną na skutek dostosowań do normy NSFR.
EN
The aim of the regulations of the financial market is to decrease the level of systemic risk, probability and the frequency of crises occurrence. The liquidity regulations are significant obligations covered by CRD IV/CRR package (which constitutes the implementation of Basel III recommendations to the law of the European Union). One of them is the Net Stable Funding Ratio (NSFR) which will be implemented in 2018. Its purpose is to address the liquidity and funding risk and to contribute to the fall in the level of the maturity mismatch between the assets and the liabilities. Complying with the NSFR standard will put pressure on banks to change their balance sheet structure in terms of the assets and the funding sources. The aim of the article is to indicate changes in the balance sheet structure caused by the adjustments to the proper NSFR value.
Year
Volume
325
Pages
45-57
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
References
 • Allen B., Chan K.K., Milne A., Thomas S. (2012), Basel III: Is the Cure Worse than the Disease? “International Review of Financial Analysis”, Vol. 25, Iss. C, s. 159-166.
 • Arvanitis P., Drakos K. (2015), The Net Stable Funding Ratio of US Bank Holding Companies: A Retrospective Analysis, “International Journal of Economic Sciences”, Vol. 4, Iss. 2, s. 1-9.
 • Ashraf D., L’Huillier B., Rizwan M. (2015), Does the Implementation of a Net Stable Funding Ratio Enhance the Financial Stability of the Banking Industry? An International Study, https://acfr.aut.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0003/29766/B-LHuillier-V9-Does-the-implementation-of-a-NSFR-enhance-the-financial-stability.pdf (dostęp: 7.11.2016).
 • Bank for International Settlement (BIS) (2014), Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document Basel III: The Net Stable Funding Ratio, January, Basel.
 • Bologna P. (2015), Structural Funding and Bank Failures: Does Basel 3 Net Stable Funding Ratio Target the Right Problem? “Journal of Financial Services Research”, Vol. 47, Iss. 1, s. 81-113.
 • Chang Ch., Chung Y. (2016), Can Basel III Liquidity Risk Measures Explain Taiwan Bank Failures, 09 February 2016, 5th Economics & Finance Conference, Miami ISBN 978-80-87927-20-5, IISES, DOI: 10.20472/EFC.2016.005.005, https://ideas.repec.org/p/sek/iefpro/3205450.html (dostęp: 4.11.2016).
 • Chun S., Kim H., Ko W. (2012), The Impact of Strengthened Basel III Banking Regulation on Lending Spreads: Comparisons across Countries and Business Models, http://www.bis.org/events/bokbisimf2012/session6_lending_spreads.pdf (dostęp: 27.10.2016).
 • Cucinelli D. (2013), The Determinants of Bank Liquidity Risk within the Context of Euro Area, “Interdisciplinary Journal of Research in Business”, Vol. 2, Iss. 10, s. 51-64.
 • DeYoung R., Jang K. (2015), Do Banks Actively Manage Their Liquidity? CBE Research Paper #2015-1, The University of Kansas.
 • Diamond W., Kashyap A. (2016), Liquidity Requirements, Liquidity Choice and Financial Stability, NBER WORKING PAPER SERIES, http://www.nber.org/papers/w22053.pdf (dostęp: 24.10.2016).
 • Dietrich A., Hess K., Wanzenried G. (2014), The Good and Bad News about the New Liquidity Rules of Basel III in Western European Countries, “Journal of Banking & Finance”, No. 44, s. 13-25.
 • Gobat J., Yanase M., Maloney J. (2014), The Net Stable Funding Ratio: Impact and Issues for Consideration, IMF Working Paper, WP/14/106.
 • Handorf W.C. (2014), The Cost of Bank Liquidity, “Journal of Banking Regulation”, No. 15, s. 1-13, DOI: 10.1057/jbr.2012.14 (published online 22 August 2012).
 • Härle P., Lüders E., Pepanides T., Pfetsch S., Poppensieker T., Stegmann U. (2010), Basel III and European Banking: Its Impact, How Banks Might Respond, and the Challenges of Implementation, EMEA Banking, McKinsey & Company.
 • Hong H., Huang J., Wu D. (2014), The Information Content of Basel III Liquidity Risk Measures, “Journal of Financial Stability”, No. 15, s. 91-111.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2012), Regulacje nadzorcze a zarządzanie ryzykiem [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Kapan T., Minoiu C. (2013), Balance Sheet Strength and Bank Lending During the Global Financial Crisis, IMF Working Papers, WP/13/102.
 • Kauko K. (2015), The Net Stable Funding Ratio Requirement when Money is Endogenous, Bank of Finland Research Discussion Papers, No. 1.
 • Khan M., Scheule H., Wu E. (2016), Will Basel III Liquidity Measures Affect Banks’ Financial Performance and Funding Costs? Evidence from U.S. Commercial Banks, http://febs2016malaga.com/wp-content/uploads/2016/06/34Will-Basel-III.pdf (dostęp: 5.10.2016).
 • King M.R. (2010), Mapping Capital and Liquidity Requirements to Bank Lending Spreads, BIS Papers, No. 324.
 • King M.R. (2013), The Basel III Net Stable Funding Ratio and Bank Net Interest Margins, “Journal of Banking and Finance”, Vol. 37, No. 11.
 • Ly K.C., Chen Z., Wang S., Jiang Y. (2017), The Basel III Net Stable Funding Ratio Adjustment Speed and Systemic Risk, “Research in International Business and Finance”, Vol. 39, Iss. PA, s. 169-182.
 • Niedziółka P. (2012), Perspektywy wdrożenia międzynarodowych norm płynności dla banków, „Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, nr 1(5), s. 35-52.
 • Niedziółka P. (2015), Analiza potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa”, nr 3, t. 1: Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków, s. 207-226.
 • Nowak A. (2011), How Effective Is Global Financial Regulation? The Basel Accords’ Role in Mitigating Banking Crises, Duke University Durham, North Carolina.
 • Said R.M. (2014), Net Stable Funding Ratio and Commercial Banks Profitability, The Proceedings of 2014 International Conference on Society, Education and Psychology, Universiti Kebangsaan, Malaysia, http://cstm.cnki.net/stmt/TitleBrowse/Detail?baseid=CDYA201405001 (dostęp: 5.11.2016).
 • Shen Ch., Chen T. (2014), Performance Analysis of Liquidity Indicators as Early Warning Signals, Hong Kong Institute for Monetary Research, HKIMR Working paper No. 30.
 • Vazquez F., Federico P. (2012), Bank Funding Structures and Risk: Evidence from the Global Financial Crisis, IMF Working Paper, WP/12/29, International Monetary Fund.
 • Went P. (2010), Basel III Accord: Where Do We Go from Here? “Journal of Banking and Finance”, No. 44, s. 13-25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-97c8e458-3527-4c9c-8f86-bfc7df02ec5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.