PL EN


2018 | 371 | 17-31
Article title

Reakcje przedsiębiorstw na wydarzenia kulturalne jako przejaw stosowania real-time marketingu

Content
Title variants
EN
The company’s reaction to cultural events as the symptom of real-time marketing applications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki założeń koncepcji real-time marketingu jako pozytywnie odbieranego narzędzia komunikacji i kreowania wizerunku, a także ukazanie przejawów jej stosowania przez przedsiębiorstwa w odpowiedzi na wydarzenie kulturowe. Przyjęto, że działania tego typu spełniają sformułowane w teorii postulaty szybkiej reakcji i kreatywnego przekazu, który często wykorzystuje humor, stając się tym samym atrakcyjną informacją, pobudzającą konsumentów do reakcji. W artykule zastosowano podejście badawcze oparte na studiach piśmiennictwa – dokonano przeglądu literatury przedmiotu dotyczącej badanej problematyki oraz źródeł wtórnych. Skupiono się na stronach internetowych w mediach społecznościowych wybranych przedsiębiorstw (Facebook, Instagram). Na tej podstawie poddano analizie zawartość komunikatów opartych na przetworzonej idei związanej z wydarzeniem kulturowym w postaci samozniszczenia obrazu Dziewczynka z balonikiem.
EN
The aim of the article is to characterize the assumptions of the concept of real-time marketing as a communication and image creation tool. An important goal is also to characterize the symptom of real-time application by enterprises in response to a cultural events. It was assumed that such actions correspond to the theoretical postulates of fast reaction and creative message, which often uses humor. They become the same attractive information that stimulates consumers to react. The article reviews the literature on the subject matter under analysis and secondary sources, especially the websites on social media of selected enterprises (Facebook, Instagram). Messages based on a cultural event – self-destruction of Girl with Balloon image was analyzed.
Year
Volume
371
Pages
17-31
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki
References
 • Evergage (b.r.), Real-Time for the Rest of Us. Perceptions of Real-Time Marketing and How It’s Achieved, http://mitx.org/files/Evergage_Perceptions_of_Realtime_Marketing_SurveyResults.pdf (data dostępu: 5.10.2018).
 • Fallon P. (2016), Ryzyko w reklamie przynosi korzyści, „Harvard Business Review Polska”, nr 156, https://www.hbrp.pl/a/ryzyko-w-reklamie-przynosi-korzysci/DbWU9QRD (data dostępu: 5.10.2018).
 • Gujski Ł. (2016), Inbound – po prostu narzędzie, „Marketing w Praktyce”, nr 9(223), s. 62-63.
 • Kotlyar B. (2013), Real-Time Marketing Explained, DachisGroup, 3 July, http://www.kinshipdigital.com/PDF-Ebook/Real-Time_Marketing_Explained.pdf (data dostępu: 5.10.2018).
 • Reid C.R. (2014), Real-Time Marketing Can Keep Businesses Successful – But How?, „E-Content”, Vol. 37, Iss. 5, s. 6-10.
 • Scott D.M. (2012), Marketing i PR w czasie rzeczywistym: jak błyskawicznie dotrzeć do rynku i nawiązać kontakt z klientem, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Simon H. (2016), Wartość zależy od percepcji klienta, Rozmowę przeprowadził P. Kubisiak, „Harvard Business Review Polska”, nr 165, https://www.hbrp.pl/a/wartosczalezy-od-percepcji-klienta/UrEFsuW3 (data dostępu: 10.10.2018).
 • Soczka A. (2016), 9 miesięcy z content marketingiem, „Marketing w Praktyce”, nr 3(217), s. 73-76.
 • Stawarz B. (2015), Content marketing po polsku: jak przyciągnąć klientów?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stępowski R. (2016), Komunikacja marketingowa 2030. Technologiczna rewolucja i mentalna ewolucja, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin.
 • Tobiasz M., Szymański W. (2016), Content marketing: współczesny poradnik po marketingu treści, Newsline, Rzeszów.
 • Tobiasz M., Szymański W. (2017), Real-time marketing jako element content marketingu, https://nowymarketing.pl/a/13151,real-time-marketing-jako-element-contentmarketingu (data dostępu: 10.10.2018).
 • UberVU (b.r.), Real-Time Marketing: Go Beyond the Buzz, Definitions, Examples and Work Plans to Get You Started, https://hootsuite.com/resources/white-paper/realtime-marketing-go-beyond-the-buzz (data dostępu: 10.10.2018).
 • [www 1] https://sprawnymarketing.pl/real-time-marketing-i-content-marketing-w-sprzezeniu-zwrotnym/ (data dostępu: 10.10.2018).
 • [www 2] http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,338,24033990,146952,Kolekcjonerka--ktora-wylicytowala--Dziewczynke-z-b.html (data dostępu: 10.10.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-97dff5a6-4565-4681-a9f5-6e31b62c9d24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.