PL EN


2016 | 280 | 47-57
Article title

Moderacje relacji innowacyjność organizacji - wyniki

Content
Title variants
EN
Moderates relations organization innovativeness - performance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest rozpoznanie charakteru związków zachodzących między innowacyjnością przedsiębiorstwa a jego wynikami. Ustalenia badawcze odnoszące się do relacji innowacyjność organizacji – wyniki, są niejednoznaczne. Wskazują na pozytywny wpływ innowacyjności na wyniki organizacji. Studia literatury ujawniły istnienie czynników pośredniczących tej relacji. W opracowaniu odsłonięto niektóre zmienne moderujące tę relację. Identyfikacja zmiennych ma istotne znaczenie, pozwala bowiem na określenie warunków, w których omawiana zależność występuje i odróżnienie ich od warunków, w których zanika.
EN
The aim of the study is the recognition of the relationship between innovativeness of the firm and its performance. The findings of the research connected to the relationship of the innovativeness of the firm and the performance are not definite. However, they definitely indicate the positive impact of the innovativeness on the performance of the firm. The scientific literature studies revealed the existence of the factors mediating to this relationship. In the study some of the variables moderating the relationship innovativeness – performance were presented. The identification of these variables is of a great importance, because it allows to specify the conditions in which the described relationship exists and differentiates it from the conditions in which its disappears.
Year
Volume
280
Pages
47-57
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zarządzania i Administracji. Instytut Zarządzania
References
 • Acur N., Kandemir D., Boer H. (2012), Strategic Alignment and New Product Development: Drivers and Performance Effects, "Journal of Product Innovation Management", No. 29(2).
 • Ahuja G., Lampert C.M., Tandon V. (2008), Moving beyond Schumpeter: Management Research on the Determinants of Technological Innovation, "The Academy of Management Annals", No. 2(1).
 • Boso N., Story V.M., Cadogan J.W., Micevski M., Kadic-Maglajlic S., (2013), Firm Innovativeness and Export Performance: Environmental, Networking, and Structural Contingencies, "Journal of International Marketing", No. 21(4).
 • Bratnicki M. (2007), Renta przedsiębiorczości w statycznych i dynamicznych otoczeniach [w:] J.D. Antoszkiewicz (red.), Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Chandler G.N., Keller C., Lyon D.W. (2000), Unraveling the Determinants and Consequences of an Innovation-Supportive Organizational Culture, "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 25(1).
 • Changsu K., Park J.-H. (2010), The Global Research - and - Development Network and its Effect on Innovation, "Journal of International Marketing", No. 18(4).
 • Cho H.-J., Pucik V. (2005), Relationship between Innovativeness, Quality, Growth, Profitability, and Market Value, "Strategic Management Journal", No. 26.
 • Contractor E.J., Kumar V., Sumit, D., Kundu K. (2007), Nature of the Relationship between International Expansion and Performance: The Case of Emerging Market Firms, "Journal of World Business", No. 42(4).
 • Covin J.G., Slevin D.P. (1991), Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments, "Strategic Management Journal", No. 10(1).
 • Dibrell C., Craig J., Hansen E. (2011), Natural Environment, Market Orientation, and firm Innovativeness: An Organizational Life Cycle Perspective, "Journal of Small Business Management", No. 49(3).
 • Dobni C.B. (2010), The Relationship between an Innovation Orientation and Competitive Strategy, "International Journal of Innovation Management", No. 14(2).
 • Droge C., Calantone R., Harmancioglu N. (2008), New Product Success: Is it really Controllable by Managers in highly Turbulent Environments? "Journal of Product Innovation Management", No. 25(3).
 • Garcia R., Calantone R. (2002), A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology: A Literature Review, "The Journal of Product Innovation Management", No. 19(2).
 • Han J.K., Kim N., Srivastava R.K. (1998), Market Orientation and Organizational Performance: Is Innovation a Missing Link? "Journal of Marketing", No. 62(4).
 • Hogan S.J., Soutar G.N., McColl-Kennedy J.R., Sweeney J.C. (2011), Reconceptualizing Professional Service Firm Innovation Capability: Scale Development, "Industrial Marketing Management", No. 40.
 • Hughes M., Morgan R.E. (2007), Deconstructing the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Business Performance at the Embryonic Stage of Firm Growth, "Industrial Marketing Management", No. 36(5).
 • Hult G.T.M., Hurley R.F., Knight G.A. (2004), Innovativeness: Its Antecedents and Impact on Business Performance, "Industrial Marketing Management", No. 33(5).
 • Hult G.T.M., Ketchen D.J. (2001), Does Market Orientation Matter? A Test of the Relationship between Positional Advantage and Performance, "Strategic Management Journal", No. 22(9).
 • Hundley G., Jacobson C.K., Park S.H. (1996), Effects of Profitability and Liquidity on R&D Intensity: Japanese and U.S. Companies Compared, "Academy of Management Journal", No. 39 (6).
 • Hurley R.F., Hult G.T.M. (1998), Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination, "Journal of Marketing", No. 62(3).
 • Jansen J.J.P., Bosch van den F.A.J., Volberda H.W. (2006), Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators, "Management Science", No. 52(11).
 • Jaworski B.J., Kohli A.K. (1993), Market Orientation: Antecedents and Consequences, "Journal of Marketing", No. 57(3).
 • Kim C., Park J.H. (2010), The Global Research-and-Development Network and its Effect on Innovation, "Journal of International Marketing", No. 18(4).
 • Kirca A.H., Jayachandran S., Bearden W.O. (2005), Market Orientation: A Meta- Analytic Review and Assessment of its Antecedents and Impact on Performance, "Journal of Marketing", No. 69(2).
 • Kraśnicka T., Ingram T. (red.) (2014), Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Lichtarski J. (2008), O granicach innowacyjności przedsiębiorstwa [w:] H. Bieniok, T. Kraśnicka (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Luk C.-L., Yau O.H.M., Sin L.Y.M., Tse A.C.B., Chow R.P.M., Lee J.S.Y. (2008), The Effects of Social Capital and Organizational Innovativeness in Different Institutional Contexts, "Journal of International Business Studies", No. 39(4).
 • Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, "Academy of Management Review", No. 21(1).
 • Menguc B., Auh S. (2006), Creating a Firm-level Dynamic Capability through Capitalizing on Market Orientation & Innovativeness, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 34(1).
 • Nakata C., Zhu Z., Izberk-Bilgin E. (2011), Integrating Marketing and Information Services Functions: A Complementarity and Competence Perspective, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 39(5).
 • O'Reilly C.A., Tushman M.L. (2004), The Ambidextrous Organization, "Harvard Business Review", No. 82(4).
 • Olson E.M., Slater S.F., Hult T.M. (2005), The Performance Implications of Fit among Business Strategy, Marketing Organization Structure, and Strategic Behavior, "Journal of Marketing", No. 69(3).
 • Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 • Pittaway L., Robertson M., Munir K., Denyer D., Neely A. (2004), Networking and Innovation: A Systematic Review of the Evidence, "International Journal of Management Reviews", No. 5(3/4).
 • Pocztowski A. (2012), Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A.
 • Rhee J., Park T., Lee D.H. (2010), Drivers of Innovativeness and Performance for Innovative SMEs in South Korea: Mediation of Learning Orientation, "Technovation", No. 30(1).
 • Rosenbusch N., Brinckmann J., Bausch A. (2011), Is Innovation Always Beneficial? A Meta-Analysis of the Relationship between Innovation and Performance in SMEs, "Journal of Business Venturing", No. 26(4).
 • Rubera G., Kirca A.H. (2012), Firm Innovativeness and its Performance Outcomes: A Meta- Analytic Review and Theoretical Integration, "Journal of Marketing", No. 76(3).
 • Russell R.D., Russell C.J. (1992), An Examination of the Effects of Organizational Norms, Organizational Structure, and Environmental Uncertainty on Entrepreneurial Strategy, "Journal of Management", No. 18(4).
 • Schilke O. (2013), On the Contingent Value of Dynamic Capabilities for Competitive Advantage: The Nonlinear Moderating Effect of Environmental Dynamism, "Strategic Management Journal", No. 35.
 • Siguaw J.A., Simpson P.M., Enz C.A. (2006), Conceptualizing Innovation Orientation: A Framework for Study And Integration of Innovation Research, "Journal of Product Innovation Management", No. 23(6).
 • Song M., Podoynitsyna K., Bij H. van der, Halman J.I.M. (2008), Success Factors in New Ventures: A Meta-Analysis, "Journal of Product Innovation Management", No. 25(1).
 • Szymanski D.M., Kroff M.W., Troy L.C. (2007), Innovativeness and New Product Success: Insights from the Cumulative Evidence, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 35(1).
 • Tajeddini K., Trueman M., Larsen G. (2006), Examining the Effect of Market Orientation on Innovativeness, "Journal of Marketing Management", No. 22(5-6).
 • Tellis G.J., Prabhu J.C., Chandy R.K. (2009), Radical Innovation Across Nations: The Preeminence of Corporate Culture, "Journal of Marketing", No. 73(1).
 • Terziovski M. (2010), Innovation Practice and its Performance Implications in Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Manufacturing Sector: A Resource-based View, "Strategic Management Journal", No. 31(8).
 • Tidd J. (2001), Innovation Management in Context: Environment, Organization and Performance, "International Journal of Management Reviews", No. 3(3).
 • Tienne D. de, Mallette P. (2012), Antecedents and Outcomes of Innovation-oriented Cultures, "International Journal of Business and Management", No. 7(18).
 • Tsai K.-H., Yang S.-Y. (2013), Firm Innovativeness and Business Performance: The Joint Moderating Effects of Market Turbulence and Competition, "Industrial Marketing Management", No. 42.
 • Vermeulen P.A.M., De Jong J.P.J., O'Shaughnessy K.C. (2005), Identifying Key Determinants for New Product Introductions and Firm Performance in Small Service Firms, "Service Industries Journal", No. 25(5).
 • Zhang D., Linderman K., Schroeder R.G. (2012), The Moderating Role of Contextual Factors on Quality Management Practices, "Journal of Operations Management", No. 30(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-97f88a43-780b-4c5e-b035-8e6f1167a9f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.