Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 256 | 20-29

Article title

Funkcje i znaczenie menedżerów w zarządzaniu jednostkami kultury w dobie kryzysu gospodarczego

Authors

Content

Title variants

EN
Functions and importance of managers in management units of culture in the age of the economic crisis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany zachodzące na rynku kultury sprawiają, iż obecnie zarządzanie sferą kultury staje się coraz bardziej niezbędne. Jest to jednocześnie zadanie trudne ze względu na specyfikę sektora kultury, jak i kryzys społeczno-gospodarczy odczuwalny przez polskie jednostki kultury. Współczesny menedżer zarządzający tymi podmiotami staje więc przed wieloma wyzwaniami. Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych funkcji, jakie pełnią menedżerowie zarządzający jednostkami kultury w Polsce, jak i ocena ich znaczenia w kontekście rozwoju sektora kultury.
EN
Changes in the market culture make the current management of the cultural sphere is becoming more and more necessary. It is also a difficult task due to the nature of the cultural and socio-economic crisis felt by the Polish unit of culture. The modern manager managing these entities, it becomes so many challenges. The aim of the article is to present the most important functions to perform managers managing cultural units in Poland, as well as to show their importance in the context of the development of the cultural sector.

Year

Volume

256

Pages

20-29

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego

References

 • Borowiecki R. (2005), System regulacji w kulturze – finansowanie, zarządzanie, współdziałanie, Oficyna Wydawnicza ABRYS, Kraków.
 • Buczek M. i in. (2009), Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze, Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków.
 • Drakaki M. (2014), The Role of the Professional Culture Manager in the Creation, Development and Sustainability of a Museum, Procedia − Social and Behavioral Sciences, Vol. 147.
 • Drucker P.E. (2010), Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Golka M. (2008), Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hausner J. (2009), Instytucje kultury w czasach kryzysu. Wyzwania i zagrożenia – w jakich warunkach możliwa jest transformacja i nowoczesny model funkcjonowania instytucji? [w:] J. Sójka (red.), Instytucje kultury w czasach kryzysu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
 • Informacja o zawodzie − menedżer kultury (2010), Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Tarnów.
 • Iwaszkiewicz M., red. (1995), Menedżer kultury, Centrum Animacji Kultury Ośrodek Badania Rynku, Warszawa-Poznań.
 • Kieliszewski P., Landsberg P., Poprawski M., Sójka L., red. (2009), Instytucje kultury w czasach kryzysu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Lewandowski M. (2013), Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Wydawnictwo Con Arte, Katowice.
 • Porter E.M, Drucker P.E., Peters T. (2011), Klasyka zarządzania. Światowe autorytety biznesu, MT Biznes, Warszawa.
 • Słownik Wyrazów Obcych (1995), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tomala A. (2010), Wizerunek współczesnego menedżera II, „Network Magazyn”, nr 12.
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz. U. z 2012 r. poz. 406.
 • Zamiara K. (2001), Partycypacja kulturowa − punkt widzenia behawioryzmu oraz społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury [w:] B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara (red.), Kultura jako przedmiot badań, Studia filozoficzno-kulturoznawcze, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Żabiński L. (2007), Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, systematyka [w:] T. Żabińska, L. Żabiński (red.), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe AE, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-97fb42b2-c0b7-42fb-90eb-efb08fdacdde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.