PL EN


2016 | 302 | 123-137
Article title

Efekt ROPO w procesie zakupu usług polskich konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
ROPO effect in the process of purchasing of services of Polish consumers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Efekt ROPO (Research On-line Purchase Off-line) charakteryzuje zachowania nabywcze, w których konsumenci po wyszukaniu informacji o produktach w internecie dokonują ich zakupu w placówkach stacjonarnych. Rozwój efektu ROPO związany jest z wirtualizacją działalności handlowej i usługowej (dostępu do informacji o ofercie handlowej i usługowej w internecie), jak również ze wzrostem zainteresowania konsumentów poszukiwaniem informacji w internecie (również dokonywaniem zakupów on-line). W artykule przedstawiono wyniki badań desk research dotyczących uwarunkowań rozwoju efektu ROPO w Polsce oraz wyniki badań field research przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie konsumentów, dokonujących zakupów dóbr i usług konsumpcyjnych.
EN
ROPO effect (Research On-line Purchase Off-line) is characterized by purchasing behavior in which consumers are searching Internet for product information and make their purchase in stores. Development ROPO effect is a results of virtualization commercial and service activities (access to information about product on the Internet), as well as of an increase in consumer interest in searching Internet for information (as well as making purchases online). In the article presents desk research results concerning development conditions ROPO effect in Poland and field research conducted on a sample of consumers who purchase consumer goods and services.
Year
Volume
302
Pages
123-137
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji
References
 • Bilińska-Reformat K. (2014), Information and Communication Technologies as Determinant of the Growth in Competitiveness of Commercial Enterprise, Handel Wewnętrzny w Polsce, IBRKK.
 • Budżety gospodarstw domowych z lat 2006-2015, GUS, Warszawa.
 • Daszkowska M. (1998), Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), E-consumer in Poland. Behaviours & Typology, Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kędzior Z. (red.) (2005), Badania rynku. Metody, zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Kolny B. (2016), Konsumpcja usług i e-usług w województwie śląskim - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 270, s. 121-131.
 • Kolny B. (2015), Konsumpcja usług zagospodarowujących czas wolny w województwie śląskim, "Konsumpcja i Rozwój", nr 4, s. 80-91.
 • Kucia M. (2016a), Exploration of Consumer Attitudes towards e-commerce: A Model Approach [w:] G. Mazurek, J. Tkaczyk (red.), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Poltext, Warszawa.
 • Kucia M. (2016b), Źródła informacji śląskich e-konsumentów - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 254, s. 68-77.
 • Piorunowska-Kokoszko J. (2014), Efekt ROPO i jego wpływ na komunikację w sektorze e-commerce, "Logistyka", nr 3, s. 7278-7282.
 • Styś A. (1975), Rynek usług w ujęciu przestrzennym, Instytut Resortowo-Uczelniany Handlu i Usług Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Instytut Handlu Wewnętrznego, Wrocław-Warszawa.
 • Styś A., Olearnik J. (1985), Ekonomika i organizacja usług, PWE, Warszawa.
 • Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Wolny R. (2015), Efekt ROPO w procesie zakupu usług konsumentów z Niemiec, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 849-859.
 • Wrzosek W. (2002), Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w latach 2005-2015, GUS, Warszawa
 • [www 1] http://ec.europa.eu/ (dostęp: 7.05.2016).
 • [www 2] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland (dostęp: 7.05.2016).
 • [www 3] www.stat.gov.pl (dostęp: 7.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-98842d8e-43cf-4b85-a927-d24b6519a6e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.