PL EN


2012 | X | 1 | 9-22
Article title

Akcja imienna jako aport w spółce kapitałowej. Wybrane zagadnienia

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The inscribed share as a contribution in a capital company. Selected problems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to draw attention to the mechanism of contributing inscribed shares as a contribution to a capital company. The currently dominating view regarding the moment of contributing to the capital company shows that the company acquires the property of the contributed object already at the moment of its entering. The consequences of this assumption point to certain negative effects in the case in which the registration of the share capital or its increase covered by such a contribution fail to materialize. A practical conclusion which follows from the above arguments leads to the postulate that, in the interest of the subject submitting the contribution, the moment of the transition of the contributed property should be regulated in an especial manner in a relevant agreement.
Year
Volume
X
Issue
1
Pages
9-22
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Stosunków Gospodarczych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
References
 • Michalski Marek, red. 2010. Spółka akcyjna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Sołtysiński Stanisław, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański, Janusz Szwaja. 2003. Kodeks spółek handlowych. T.3. Komentarz do artykułów 351-458. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sołtysiński Stanisław, red. 2010. Prawo spółek kapitałowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sołtysiński Stanisław. 2002. „Przeniesienie akcji imiennych i świadectw tymczasowych”. Kwartalnik Prawa Prywatnego (1) : 247-260.
 • Rykowski Robert. 2001. „Zasady rozporządzania akcjami w kodeksie spółek handlowych”. Przegląd Prawa Handlowego (5) : 1-10.
 • Szpunar Adam. 1993. „Akcje jako papiery wartościowe”. Państwo i Prawo (11-12) : 13-21.
 • Zoll Fryderyk. 2001. „Przeniesienie praw objętych akcją imienną w Kodeksie spółek handlowych. Uwagi na tle art. 339 k.s.h.”. Transformacje Prawa Prywatnego (2) : 23-32.
 • Litwińska Marta. 2001. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2000 r., III CKN 864/98”. Przegląd Prawa Handlowego (3) : 49-52.
 • Kwaśnicki Radosław. 2003. „Zakres autonomii woli w kształtowaniu ograniczeń zbywalności praw udziałowych spółek kapitałowych”. Prawo Spółek (3) : 10.
 • Książek Bogusław. 2006. „Rozporządzenie akcjami z naruszeniem statutowych lub umownych ograniczeń”. Rejent (11) : 88-101.
 • Szlęzak Andrzej. 2011. „Kilka uwag o ograniczeniach w rozporządzaniu udziałami/akcjami”. Przegląd Sądowy (10) : 40-48.
 • Popiołek Wojciech. 2002. „Prawo właściwe dla przeniesienia akcji poza obrotem regulowanym”. Przegląd Prawa Handlowego (11) : 37-46.
 • A. Szumański, [w:] Prawo papierów wartościowych, Kraków 1996
 • Kidyba Andrzej. 2004. Kodeks spółek handlowych. T. 2. Komentarz do art. 301-633 K.S.H. Kraków: Zakamycze.
 • Potrzeszcz Radosław. 2000. „Tworzenie spółki kapitałowej w kodeksie spółek handlowych”. Przegląd Prawa Handlowego (11) : 10-26.
 • Ciarkowski Szymon. 2002. „Termin zgłoszenia do rejestru zmiany aktów założycielskich spółek kapitałowych – uwagi de lege lata i propozycje zmian stanu prawnego”. Prawo Spółek (11) : 12.
 • Dziurzyński Tadeusz, Zygmunt Fenichel, Mieczysław Honzatko. 1935. Kodeks handlowy. Komentarz. Ks. 2. Kraków: Księgarnia Powszechna.
 • Krauss Jacek. 1992. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 1991 r., III CZP 32/91”. Przegląd Sądowy (3) : 76-84.
 • Popiołek Wojciech. 1995. „Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedmiot wkładu niepieniężnego do innej spółki – zagadnienia wybrane”. Rejent (9) : 31-48.
 • Szubielska Dorota, Artur Nowak, Marek Kozaczuk. 2001. Wniesienie aportu do spółki kapitałowej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Bieniak Jacek, Michał Bieniak. 2005. Spółka akcyjna. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Rodzynkiewicz Mateusz. 2009. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Kidyba Andrzej. 2002. Kodeks spółek handlowych. T. 2. Komentarz do art. 301-633 K.S.H. Kraków: Zakamycze.
 • Kruczalak Kazimierz, red. 2001. Kodeks spółek handlowych. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Kidyba Andrzej. 2001. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Litwińska Marta. 2002. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Adamus Rafał. 2011. „Upadłość a wybrane relacje między spółką handlową a jej wspólnikami”. Prawo Spółek (4) : 34-44.
 • Kidyba Andrzej. 2009. Prawo handlowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Jastrzębski Jacek. 2007. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r., V CK 583/04”. Orzecznictwo Sądów Polskich (3) : 180-185.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-98deafdc-4540-4c50-a2e5-e2bcb0e94a6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.