PL EN


2014 | 23 | 1 | 93-108
Article title

Między tożsamością narodową a tożsamością obywatelską - Odrodzenie Litewskich Polaków w świetle publikacji "Czerwonego Sztandaru"/"Kuriera Wileńskiego" w latach 1988–1990

Content
Title variants
EN
Between National and Civic Identity – The Rebirth of Lithuanian Poles in the Light of Publications in "Czerwony Sztandar" (Red Banner) and "Kurier Wileński" (Vilnian Courier) in 1988–1990
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents attitudes of Polish minority in Lithuania towards its situation and needs as a national minority living in democratising country exposed in articles from Czerwony Sztandar/Kurier Wileński (Red Banner/Vilnian Courier) between 1988–1990, being the greatest Polish language journal in Lithuania. The journal was the main and most popular Polish language medium that took the role of distributing rules and customs prevailing in democratic country. The journal’s community supported independence for Lithuania and encouraged Poles to join in for the creation of independent country. The author claims that the journal was unjustly accused by Lithuanian conservative communities of anti-lithuanian and anti-national attitudes.
Year
Volume
23
Issue
1
Pages
93-108
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • Budrytė D., Taming Nationalism? Political community building in the post-Soviet Baltic States, Aldershot: Ashgate Press 2005.
  • Bobryk A., Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987–1997, Toruń: Dom Wydawniczy DUET 2005.
  • Bobryk A., Media mniejszości polskiej na Litwie w okresie transformacji, w: Mniejszości narodowei etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. E. Michalik, H. Chałupczak, Lublin: Wyd. UMCS 2006, 243–259.
  • Global Convulsions: Race, Ethnicity, and Nationalism at the End of the Twentieth Century, red. W.A. van Horn, New York 1997.
  • Pozostawione historii. Litwini o Polsce i Polakach, red. K. Korzeniewska, V. Sirutavičius, Kraków: Znak 1999.
  • Kurcz Z., Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Studium przypadku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005.
  • Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, red. H. Kubiak, T. Paleczny, J. Rokicki, M. Wawrykiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków: Wyd. PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1992.
  • Łossowski P., Litwa, Warszawa: Wydawnictwo Trio 2001.
  • Żołędowski C., Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie, Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi, Warszawa: ASPRA-JR 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-99167fc3-d147-4fe3-8d3f-bb627705f945
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.