PL EN


2015 | 252 | 47-66
Article title

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych jako narzędzie polityki bilansowej na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych

Content
Title variants
EN
Write-offs for fixed asset impairment as a balance strategy tool, as illustrated by companies listed at warsaw stock exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych stanowią instrument polityki bilansowej, za pomocą którego przedsiębiorstwa mogą kształtować obraz sytuacji majątkowej i finansowej. Badania empiryczne zostały wykonane na próbie sprawozdań finansowych spółek, których akcje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2011-2013. Przeprowadzone badania wykazały, że odpisy aktualizujące z tytułu utarty wartości aktywów trwałych były wykazywane w około 30% sprawozdań. Wykazano, że odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych stanowią istotny element badanych sprawozdań finansowych. Czynnikami wpływającymi na wykazywanie odpisów aktualizujących w sprawozdaniach finansowych są zmiany w zarządzie oraz jakość audytu. Występowanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów trwałych nie zależy od występowania opcji menedżerskich. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych mogą służyć jako narzędzi do kształtowana wyniku finansowego w celu stosowania strategii „wielkich kąpieli”.
EN
Write-offs for fixed asset impairment constitute a balance strategy tool with which companies may shape the picture of their economic and financial position. Empirical research was conducted on a sample of financial reports of companies whose shares were listed at Warsaw Stock Exchange in 2011-2013. The conducted research demonstrated that the write-offs for fixed asset impairment were featured in ca. 30% of the reports. It was demonstrated that write-offs for fixed asset impairment are an important element of financial reports. The factors that influenced stating write-offs for fixed asset impairment are managerial changes and the quality of audit. The occurrence of write-offs for fixed asset impairment is not dependent on the occurrence of the managerial options. Write-offs for fixed asset impairment may be used as a tool for shaping the financial result in order to apply the big bath strategy.
Year
Volume
252
Pages
47-66
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń
References
 • Chen J.P.Ch., Chen S., Su X., Wang Y. (2004), Incentives for and Consequences of Initial Voluntary Asset Write-Downs in the Emerging Chinese Market, “Journal of International Accounting Research”, Vol. 3, No. 1.
 • Cotter J., Stokes D., Wyatt A. (1988), An Analysis of Factor Influencing Assets Write--downs, “Accounting and Finance”, Vol. 38.
 • Elliott J.A., Shaw W.H. (1988), Writte-offs as a Accounting Procedure to Manage Perceptions, “Journal of Accounting Research”, Vol. 26.
 • Francis J., Hanna D., Vincent L. (1996), Causes and Effects of Discretionary Asset Write-offs, “Journal of Accounting Research”, Vol. 34.
 • Grabiński K. (2011), Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.
 • Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36 „Utrata wartości aktywów”.
 • Piosik A. (2013) Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badania empiryczne [w:] A. Piosik (red.), Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Piosik A., Rówińska M. (2010), Determinanty dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, T. 55 (111).
 • Piosik A., Rówińska M. (2011), Utrata wartości aktywów trwałych – analiza determinantów dokonywania odpisów przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2007-2009, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 62 (118).
 • Rees L., Gill S., Gore R. (1996), An Investigation of Asset Write-Downs and Concurrent Abnormal Accruals, “Journal of Accounting Research”, Vol. 34.
 • Riedl E.J. (2004), An Examination of Long-Lived Asset Impairments, “The Accounting Review”, Vol. 79, No. 3.
 • Stępień K. (2013), Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowych przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 755, s. 689-700.
 • Strong J., Meyer J. (1987), Assets Writtedowns: Managerial Incentives and Security Returns, “Journal of Finance”, No. 42 (3).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.
 • Zucca L., Campbell D. (1992), A Closer Look at Discretionary Writedowns of Impaired Assets, “Accounting Horizions”, September.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-997bc4fa-c0be-4ff0-9d82-721f1def290b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.