PL EN


2015 | 241 | 93-111
Article title

System zarządzania projektami w realizacji usług produkcyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Project Management System in Implementing Production Services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono system zarządzania projektami, mający zastosowanie podczas realizacji usług produkcyjnych (produkcji kontraktowej) dla klientów zewnętrznych w firmie z branży IT. Opracowany przez autora system zarządzania projektami znalazł również zastosowanie podczas realizacji nietypowych projektów konstrukcyjnych i produkcyjnych w ramach grupy kapitałowej, do której należy firma. System zarządzania projektami został opracowany w formie umożliwiającej jego przyszłe włączenie do istniejącego oraz rozwijanego w firmie Systemu Zarządzania Jakością, według PN-EN ISO 9001. W artykule omówiono praktykowany wcześniej sposób realizacji zleceń produkcyjnych dla klientów zewnętrznych. Przedstawiono zalety i wady poprzedniego rozwiązania, przeprowadzono krytyczną analizę tego sposobu, wyciągnięto wnioski oraz opracowano wytyczne. Wytyczne te posłużyły do opracowania nowego modelu systemu zarządzania projektami, przedstawionego w artykule.
EN
The article discusses the project management system which can be applied during the implementation of production services (contract manufacturing) for external customers. Project management system, developed by the author was also used during the implementation of customized design and manufacturing projects within the Capital Group (who owns the analyzed company). Project management system has been developed in a form that allows its future incorporation into the Quality Management System (according to ISO 9001), existing in the company. The article discusses how to implement previously practiced production orders for external customers. The article presents the advantages and disadvantages of the previous solution, conducted a critical analysis of the process, lessons have been learned and developed guidelines. These guidelines were used to develop a new model of project management system, presented in the article.
Year
Volume
241
Pages
93-111
Physical description
Contributors
References
  • Allen J., Reichheld F., Hamilton B. (2005), The Three "DS" of Customer Experience, Harvard Management Update, November.
  • CEO Challenge 2008: Top 10 Challenges (2008), Raport Conference Board, November.
  • Covey S.R. i in. (2013), Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach, Studio Emka, Warszawa.
  • Gadiesh O., MacArthur H. (2008), Lessons from Private Equity Any Company Can Use, Harvard Business Press.
  • Kardaś M. (2012), Prince 2, materiały "Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami", Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk.
  • PMI (2008), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Fourth Edition, Project Management Institute.
  • Succeeding in The New Economic Environment - Raport (2009), Institute for Business Value, March.
  • TenStep Polska (2007), Syntetyczny opis głównych procesów zarządczych, TenStep Polska.
  • Wirkus M., Lis A. (2012), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
ISSN
2449-562X
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-99849ee3-bb2d-4e5c-a28a-654aeceb2436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.