PL EN


2012 | X | 1 | 23-34
Article title

Ujawnienie tajemnicy adwokackiej a odpowiedzialność adwokata za naruszenie dobra osobistego klienta w formie prawa do prywatności

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Disclosing the lawyer’s secret and the solicitor’s accountability for violation of the personal interest of a client in the form of the right to privacy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the issue of attorney’s accountability for revealing, by breaching the attorney-client privilege, information concerning the client’s private life, which is perceived as a personal right according to the civil law. The author makes an attempt to answer the question which legal articles will be breached by the attorney in this case, and how the client can pursue their rights. She weighs the attorney’s accountability both when the attorney reveals some information of their own volition, and when they are forced by the existing legal articles. The author’s findings lead to an unequivocal conclusion that the client from the above-mentioned situation can pursue their rights, which the attorney had violated by breaching the attorneyclient privilege, not only by instituting disciplinary proceedings against the attorney, but also based on the civil law articles. However, a positive result of both proceedings will always be dependent on deciding whether the attorney is unlawful.
Year
Volume
X
Issue
1
Pages
23-34
Physical description
Contributors
 • Zakład Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
References
 • Drabik Lidia, Elżbieta Sobol. 2007. Słownik języka polskiego. Poc-żyz. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Szymczak Mieczysław, red. 1995. Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Krzemiński Zdzisław. 1994. Kodeks etyki adwokackiej. Teksty prawne. Orzecznictwo SN. Orzecznictwo DS. Komentarz. Warszawa: Kamino.
 • Rusinek Michał. 2007. Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym. Warszawa: Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Radwański Zbigniew. 2005. Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Kopff Andrzej. 1972. „Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne”. Studia Cywilistyczne 20 : 3-42.
 • Janczewski Stanisław, Zdzisław Krzemiński, Władysław Pociej, Władysław Żywiecki. 1960. Ustrój adwokatury. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Kalinowski Stefan. 1962. „Stanowisko obrońcy w polskim procesie karnym”. Palestra (8) : 3-15.
 • Skoczek Zygmunt. 1969. „Spór o tajemnicę adwokacką”. Palestra (2) : 28.
 • Łyczywek Roman. 1962. „Tajemnica zawodowa obrońcy”. Państwo i Prawo (1) : 112.
 • Buchała Kazimierz. 1969. „W sprawie sporu o tajemnicę adwokacką”. Palestra (2) : 35-51.
 • Marian Cieślak. 1964. „Trójgłos w sprawie tajemnicy zawodowej adwokata”. Palestra (3) : 1-14.
 • Hofmański Piotr, red. 2007. Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1-296. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Krzemiński Zdzisław. 1994. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego (7) z dnia 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94”. Monitor Prawniczy (10) : 302-305.
 • Gaberle Andrzej. 1995. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego (7) z dnia 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94”. Państwo i Prawo (4) : 106-111.
 • Stefański Ryszard Andrzej. 1996. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego (7) z dnia 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94”. Wojskowy Przegląd Prawniczy (1) : 62-79.
 • Grzegorczyk Tomasz. 2008. Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Warszawa: Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Grzeszczyk Wincenty. 2011. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Ereciński Tadeusz, red. 2007. Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Janowicz Zbigniew. 1996. Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Stwora Mariusz. 2004. „Tajemnica adwokacka w świetle wybranych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych”. Palestra (3-4) : 76-86.
 • Grzybowski Stefan. 1985. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dmowski Stanisław, Stanisław Rudnicki. 2011. Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 1. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Wolter Aleksander. 1982. Prawo cywilne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Grzybowski Stefan, red. 1985. System prawa cywilnego. T. 1. Część ogólna. Wrocław-Warszawa: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9aa58563-a0fc-4407-ac45-06dda1773c4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.