PL EN


Journal
2013 | 11 | 1(20) | 205-219
Article title

Socjologiczne ujęcie podstawowych źródeł wykluczenia i marginalizacji

Authors
Title variants
EN
SOCIOLOGICAL APPROACH TO MAIN SOURCES OF EXCLUSION AND MARGINALIZATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The phenomenon of exclusion and marginalization appears to be mainly a kind of cultural, social construction, existing in the minds of people who marginalize others, and those who are marginalized. That process usually leads to the fact that a particular individual, a social group or a whole culture begin to embrace that construction. Many scientific disciplines, including sociology, investigate the etiology of that type of phenomena. The main objective of the article is to describe and analyze some basic sources which initiate those processes. Based on scientific publications on that topic of Polish and foreign sociologists and social psychologists, the author aims to depict and examine the processes from positions of an individual, a group and intergroup interactions. Where necessary, the presented test results will be complemented with concrete examples taken mainly from the papers of Zygmunt Bauman, an eminent Polish sociologist, philosopher and essayist.
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kanonicza 9, 31-002 Kraków
References
 • Z. Bauman, Wspólnota, tłum. J. Margański, Kraków 2008.
 • E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2007.
 • Hasło „jednostka”, [w:] Słownik Języka Polskiego, t. I, wyd. II, Warszawa 1982.
 • B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
 • R.J. Crisp, R.N. Turner, Psychologia społeczna, tłum. zbior., Warszawa 2009.
 • K. Frieske, Marginalność społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 2, Warszawa 1999.
 • J. Baniak, Bezdomność jako radykalna i aktualna forma wykluczenia i marginalizacji jednostek
 • i zbiorowości ludzkich, „Społeczeństwo i Kościół” 3 (2006).
 • Z. Skwierczyński, Marginalizacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 2006, kol. 1287.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
 • E. Czykwin, Stygmat społeczny, Warszawa 2008; E. Goffman, Stigma. Notes on the Management of a Spoiled Identity, Englewood Cliffs 1963.
 • Z. Bauman, Życie na przemiał, tłum. T. Kunz, Kraków 2004.
 • H.S Becker, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa 2009.
 • Hasło „ Dewiacja” [w:] Słownik Wyrazów Obcych PWN, Warszawa 1979.
 • Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton [i in.], tłum. J. Radzicki [i in.], Warszawa 2008.
 • G. Agamben, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, tłum. M. Salwa, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9bab9629-8393-4c67-b94a-7d041e0f6fac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.