PL EN


2016 | 276 | 95-106
Article title

Growth of fixed assets in the economy vs. labour productivity

Content
Title variants
PL
Wpływ wzrostu wartości rzeczowych aktywów na poprawę produktywności pracy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Modern views define capital as the ability to perform labour. These two terms: capital and labour, are intertwined. Capital is an abstract and potential category, while work, however, represents the transfer of capital to the objects of labour that create its value. In an economy saturated with assets, labour is highly productive, which increase the level of welfare. This article analyses the growth of fixed assets in the economy against labour productivity and welfare level. Moreover, it presents the quandaries of economic growth acceleration, analysing the historical position of Poland.
PL
Współczesne poglądy określają kapitał, jako zdolność do wykonywania pracy. Te dwa pojęcia kapitał i praca stanowią tandem. Kapitał to kategoria abstrakcyjna i potencjalna, natomiast praca przedstawia transfery kapitału do obiektów pracy, co kreuje ich wartość. W gospodarce nasyconej aktywami, praca jest wysoce produktywna, co przyczynia się do wzrostu poziomu dobrobytu. W opracowaniu analizuje się wpływ wzrostu wartości aktywów na produktywność pracy. Ponadto przedstawia się dylematy przyspieszenia rozwoju gospodarczego, analizując sytuację historyczną Polski.
Year
Volume
276
Pages
95-106
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Barburski J., Dobija M. (2011), Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego [w:] M. Dobija (red.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Cypher J.M., Dietz J.L. (2004), The Process of Economic Development, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
 • Dobija M. (2007), Godziwe wartości i godziwe nierówności, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 10.
 • Dobija M. (2008a), Produktywność pracy i kurs waluty w porównaniach PKB, "Master of Business Administration", nr 3(92).
 • Dobija M. (2008b), Labour Productivity Ratio and International Comparison of Economic Performance - Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examinations, "EMERGO", No. 1.
 • Dobija M. (2013), Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 74(130).
 • Dobija M. (2014), The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency. "Modern Economy", Vol. 5, pp. 289-302.
 • Dobija M. (2015), Laborism: The Economics Driven by Labor, "Modern Economy", No. 6.
 • Jędrzejczyk M. (2012), Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate, "Modern Economy", Vol. 3, No. 6, pp. 780-785.
 • Jonkisz-Zacny A. (2015), Optymalna a integracyjna teoria strefy ekonomicznej jako narzędzie jednoczenia państw w unii walutowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9(945).
 • Kieżun W. (2012), Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Kowalik T. (2000), Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • Kozioł W. (2009), Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce, Zeszyty Naukowe, nr 796, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Renkas J. (2014), Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekonomiczny Ukrainy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 38 (2/2014).
 • Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jak się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWE, Warszawa.
 • Soszyńska E. (2013), Zrozumieć rozwój gospodarczy wiedza i inne determinanty wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Śliwiński A. (2004), Życie wśród łupieżców historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski, Placet, Łódź.
 • World Bank data (2015), http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD/ countries (access: 2.09.2015).
 • [www 1] www.stat.gov.pl (access: 2.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9be26cf1-4fa9-49ca-8352-74c6a52cf985
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.