PL EN


2012 | 92 | 77-89
Article title

Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problem

Title variants
EN
MOTIVATION IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM. Theoretical analysis of the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Motywacja jest ważną funkcją zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi tzw. miękki element zarządzania. Podstawą ZZL jest system motywowania pracowników. W artykule podjęto próbę holistycznego spojrzenia na problem motywowania w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy skoncentrowali uwagę na wybranych teoriach motywacji, procesie motywacji oraz motywowania pracowników w kontekście postrzegania pracy. Artykuł niech będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji dotyczącej motywowania.
EN
Motivation is an important function of human resource management. Represents the so-called. soft part of management. HRM system is the basis for motivating employees. The article attempts a holistic approach to the problem of motivation in human resource management system. The authors focused attention on selected theories of motivation, the motivation and motivating employees work in the context of perception. Article may be a contribution to further discussion on motivation.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska, beerjan@wp.pl
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
References
 • 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 3. Baranowska E., Motywacja i jej zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, Suwałki 2007.
 • 4. Beech N., McKenna E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg Sja, Warszawa 1999.
 • 5. Dejnaka A., Zasoby ludzkie. Planowanie i zarządzanie, Helion, Gliwice 2003.
 • 6. Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, PWE, Warszawa 1998.
 • 7. Jarosiński J., Zarządzanie personelem w Przedsiębiorstwie Państwowym, "Polskie Koleje Państwowe" 1944-1950, [w:] Zeszyty Naukowe Wszechnicy Świętokrzyskiej", Kielce 2003 nr 16.
 • 8. Juchnowicz M., Rostkowski T., Sienkiewicz Ł., Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa 2003.
 • 9. Leśniewski M.A., Berny J., Motywowanie placowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujecie teoretyczne, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, nr 90, (17)2011.
 • 10. Leśniewski M.A., Garasym M., Wynagrodzenia jako forma realizacji systemu motywowania pracowników w przedsiębiorstwie, [w:] Wisnik, seria nauki ekonomiczne, Lwowska Państwowa Akademia Finansowa, UDK 33 (05), B 53, Lwów 15/2008.
 • 11. Łukasiewicz G., Rozwój kompetencji pracowników, Poltex, Warszawa 2002.
 • 12. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996.
 • 13. Przybytniowski J.W., Leśniewski M.A., Motywacyjna rola wynagradzania w sieci dystrybucji usług ubezpieczeń gospodarczych, [w:] J. Zimny (red.), Widzieć - Oceniać - Działać. Wieloaspektowość badań naukowych, Stalowa Wola-Rużomberok 2006.
 • 14. Sidor-Rządkowska M., Kompetencje - pożyteczna moda, Personel i Zarządzanie, PWN, Warszawa 2006.
 • 15. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 • 16. http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_pyt9&nr=9.
 • 17. http://pl.wikipedia.org/wiki/Interesariusz.
 • 18. http://www.charaktery.eu/slownik-psychologiczny/P/66/Prawo-Yerkesa- Dodsona.
 • 19. http://mfiles.pl/pl/index.php/Frederick_Winslow_Taylor.
 • 20. http://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow.
 • 21. http://mfiles.pl/pl/index.php/Elton_Mayo.
 • 22. http://de.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg.
 • 23. http://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_Alderfer
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9bec264c-f51c-4323-bdf2-d54aef199c8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.