PL EN


2015 | 8 | 11-28
Article title

Media w Czarnogórze

Content
Title variants
EN
Media in Montenegro
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Media stanowią istotny środek przekazu informacji. Kształtują świadomość obywateli i pozwalają docierać do szerokiego spectrum informacji. Nazywane nie bez znaczenia czwartą władzą poza funkcją informacyjną w wielu przypadkach odgrywają również rolę cenzorów. W Czarnogórze aspirującej do członkostwa w Unii Europejskiej, prowadzącej negocjacje akcesyjne, wydawać by się mogło, iż spełnione są wszelkie standardy w zakresie praw medialnych. Państwo przyjęło najważniejsze regulacje prawne w tej materii. Wnikliwsza analiza stanu wolności mediów czarnogórskich pokazuje jednak, że sytuacja nie jest tak przejrzysta. Media pozostają zależne od układów politycznych, źródeł finansowania. Środowisko opiniotwórcze jest skorumpowane, a sytuacja samych dziennikarzy trudna. Ci z nich, którzy podejmują się pisania o polityce, ujawniania nieczystych interesów, przewinień ze strony władz, organów wymiaru sprawiedliwości, narażeni są wielokrotnie na ataki, tak werbalne, jak i akty przemocy fizycznej. Artykuł ukazuje współczesną sytuację mediów w demokratycznym państwie, jakim jest Czarnogóra.
EN
Media constitute an important means of information transfer. They shape the citizens awareness and make it possible to reach a wide range of information. Being called the fourth estate, besides the information function, in many cases media become censors. In Montenegro, which aspires to become the member of the European Union and carries out the accession negotiations, it might seem that all standards as to the media law are kept. The country passed all the most important legal regulations in that matter. Yet, the deeper analysis of the freedom of Montenegro media shows that the situation is not so transparent. Media remain dependent on the political relations, sources of financing. The opinion-forming environment is corrupted, and the journalists’ situation is difficult. Those who attempt to write about politics, reveal underhanded business, abusive activity from the side of the authorities, judicial authorities, are often placed at risk of violence both verbal and physical. The article shows the current situation of media in the democratic country, which is Montenegro.
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9befcdb4-d62d-4818-822e-871bbba3ac35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.