PL EN


2013 | 14 | 131-141
Article title

Człowiek i doświadczenie religijne

Authors
Title variants
EN
Man and Religious Experience
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Artykuł dotyczy problemu doświadczenia religijnego rozpatrywanego z punktu widzenia refleksji filozoficznej. Przeprowadzone w nim analizy mają na celu ukazanie, że bezpośrednim przedmiotem religijnego doświadczenia człowieka nie jest nigdy osobowy Bóg. Z takim bowiem przekonaniem możemy się spotkać bardzo często u osób wierzących. Do takiego wniosku upoważnia analiza różnych form duchowych przeżyć człowieka, której podjęli się przedstawiciele niektórych tradycji filozoficznych. W niniejszych rozważaniach ograniczono się do prezentacji wyników badań jedynie czterech ważnych myślicieli. W. James interpretuje doświadczenie religijno-mistyczne w kategoriach uczucia szczęścia, będącego wynikiem nagłego oddziaływania na ludzką świadomość sfery podświadomej i różnych treści zmagazynowanych w jej głębiach. Ch. Taylor ujmuje doświadczenie duchowe jako określony sposób życia człowieka we wspólnocie religijnej, której istnienie i funkcjonowanie oparte jest na określonych czynnościach (rytach) kultycznych oraz postępowaniu według konkretnych reguł objawionych przez Boga i przekazanych przez tradycję. R. Otto i J. Hick sprowadzają doświadczenie religijne do przeżycia tajemniczej rzeczywistości noumenalnej, do której mamy dostęp za pośrednictwem uczuć wywoływanych przez nią w człowieku (Otto) lub dzięki nadprzyrodzonej interpretacji świata wyrażonej w siatce pojęć religijnych (Hick). W końcu P. Moskal, dla którego bezpośrednie doświadczenie Boga jest niemożliwe z racji ludzkich warunków poznawczych oraz radykalnej transcendencji istoty boskiej, sprowadza doświadczenie religijne do aktu przeżycia różnych treści przedmiotowych (stanów świadomości lub ciała, form poznawczych, znaków materialnych, faktów kosmologiczno-antropologicznych i czynności religijnych).
Keywords
Year
Volume
14
Pages
131-141
Physical description
Contributors
  • Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Kard. S. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9c7f0794-61da-4402-8b88-77aa732adebe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.