Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 291 | 47-58

Article title

Zastosowanie przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju (pTMR) w analizie rynku pracy w Polsce

Content

Title variants

EN
The application of spatial taxonomic measure of development (sTMD) in analysis of the labour market in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematyka artykułu dotyczy zastosowania przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju (pTMR) w analizie rynku pracy w Polsce. Zastosowanie tego miernika wiąże się z faktem, że większość zjawisk ekonomicznych charakteryzuje się dodatnimi zależnościami przestrzennymi. Wymusza to uwzględnienie tych zależności w przestrzennych analizach ekonomicznych. W przypadku przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju zależności przestrzenne są uwzględniane w konstrukcji miernika poprzez wykorzystanie potencjalnej siły interakcji między regionami. Pozwala to na określenie za pomocą miernika tendencji w kształtowaniu się analizowanych zjawisk. W artykule przeprowadzono analizę sytuacji na rynku pracy dla 66 podregionów w Polsce (NUTS 3). Przeprowadzone badanie dało możliwość oceny sytuacji na rynku pracy oraz określenia tendencji w jego rozwoju.
EN
The content of the article refer to application of spatial taxonomic measure of development (sTMD) while analysing the labour market in Poland. The need for the use of a spatial taxonomic measure of development is related to the fact that most economic phenomena are characterized by positive spatial dependence. This necessitates the inclusion of this dependence in spatial economic analyses. The article analyses the labour market in 66 subregions (NUTS 3) in 2012. The study allowed us to assess the situation on the labour market and identify the trends in its development.

Year

Volume

291

Pages

47-58

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonometrii i Statystyki

References

 • Anselin L. (1988), Spatial Econometrics: Method and Models, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
 • Antczak E. (2013), Przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" 2013, nr 7.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 • Jenks G.F. (1967), The Data Model Concept in Statistical Mapping, "International Yearbook of Cartography", No. 7.
 • Pietrzak M.B. (2010a), Dwuetapowa procedura budowy przestrzennej macierzy wag z uwzględnieniem odległości ekonomicznej, "Oeconomia Copernicana", nr 1, s. 65-78.
 • Pietrzak M.B. (2010b), Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennej analizie stopy bezrobocia dla Polski, "Oeconomia Copernicana", nr 1, s. 79-98.
 • Pietrzak M.B. (2010c), Problem identyfikacji struktury danych przestrzennych, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", z. 41, s. 83-98.
 • Pietrzak M.B. (2010d), Analiza danych przestrzennych a jakość informacji [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 323-338.
 • Pietrzak M.B. (2012), Wykorzystanie przestrzennego modelu regresji przełącznikowej w analizie regionalnej konwergencji w Polsce, "Ekonomia i Prawo", t. XI, nr 4, s. 167-185.
 • Pietrzak M.B., Drzewoszewska N., Wilk J. (2012a), The Analysis of Interregional Migrations in Poland in the Period 2004-20010 Using Panel Gravity Model, "Dynamic Econometric Models", Vol. 12, s. 111-122.
 • Pietrzak M.B., Żurek M., Matusik S., Wilk J. (2012b), Application of Structural Equation Modeling for Analysing Internal Migration Phenomena in Poland, "Przegląd Statystyczny", t. 59, nr 4, s. 487-503.
 • Pietrzak M.B. (2013), Interpretation of Structural Parameters for Models with Spatial Autoregression, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol. 8, Iss. 2, s. 129-155.
 • Pietrzak M.B., Wilk J., Matusik S. (2013), Gravity Model as a Tool for Internal Migration Analysis in Poland in 2004-2010 [w:] J. Pociecha (ed.), Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 108-120.
 • Pietrzak M.B. (2014a), Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych, "Przegląd Statystyczny", T. 61, z. 2, s. 181-201.
 • Pietrzak M.B. (2014b), Redefining the Modifiable Areal Unit Problem within Spatial Econometrics. The Case of the Scale Problem, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol. 9, Iss. 2, s. 111-132.
 • Pietrzak M.B. (2014c), Redefining the Modifiable Areal Unit Problem within Spatial Econometrics. The Case of the Aggregation Problem, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol. 9, Iss. 3, s. 131-151.
 • Pietrzak M.B. (2014d), The Modifiable Areal Unit Problem - Analysis of Correlation and Regression, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol. 9, Iss. 4, s. 113-131.
 • Pietrzak M.B., Wilk J., Kossowski T., Bivand R. (2014), The Identification of Spatial Dependence in the Analysis of Regional Economic Development - Join-count Test Application [w:] M. Papież, S. Śmiech (eds.), Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio- Economic Phenomena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 135-144.
 • Paelinck J.H.P., Klaassen L.H. (1979), Spatial Econometrics, Saxon House, Farnborough.
 • Suchecka J. (red.) (2014), Statystyka przestrzenna, metody analizy struktur przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Wilk J., Pietrzak M.B. (2013), Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych - podejście dwuetapowe, "Ekonometria", nr 2(40), s. 62-73.
 • Wilk J., Pietrzak M., Matusik S. (2013), Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce [w:] K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 20: Klasyfikacja i analiza danych: teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, nr 278, s. 330-342.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-9cb9faa4-3f75-4813-aa65-3be2344cc20c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.