PL EN


2012 | 1(47) | 43-68
Article title

Przyczyny nierówności technologicznych w polskich województwach w latach 1998–2008

Authors
Content
Title variants
EN
The causes of technological ineffectiveness in Polish voivodeships in the years 1998–2008
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
"Celem artykułu jest określenie przyczyn różnego poziomu efektywności technologii gospodarek poszczególnych regionów w Polsce, utożsamianych z województwami, a w konsekwencji zróżnicowania wydajności pracy. Aby określić przyczyny tego zróżnicowania zastosowano zmodyfikowaną wersję modelu DEA (non-radial Data Envelopment Analysis). Z ekonomicznego punktu widzenia największą zaletą takiego modelu jest rezygnacja z jednolitego wskaźnika efektywności technologicznej dla wszystkich nakładów. W modelu tym zakłada się, że każdy nakład może mieć inny wskaźnik efektywności. W rezultacie możliwa jest substytucja między nakładami kapitału rzeczowego i pracy. Zastosowanie modelu non-radial DEA pozwoliło wyznaczyć cząstkową efektywność nakładów czynników produkcji, także w ujęciu sektorowym. Omawiana metoda pozwala nie tylko określić efektywność technologii stosowanych w gospodarkach regionalnych, ale także dostarcza informacji o przyczynach ewentualnej nieefektywności, z jednoczesną propozycją pożądanej kombinacji nakładów, która pozwoli tę nieefektywność wyeliminować."
EN
The aim of the paper has been to determine the reasons for technological in effectiveness of the economies of Polish regions (i.e. voivodeships). In order to do so, we have used the modified method of non-radial Data Envelopment Analysis, which allowed us to determine partial indexes of technological effectiveness separately for the labour factor and the material capital factor. As a result, we have been able to state that the main source of tech nological ineffectiveness of technologies used in regional economies lies in relatively lower and spatially differentiated technological effectiveness compared to the technological effectiveness of the material capital factor. In view of the results, we have extended the study over three sectors of the economy and considered the substitution processes occurring between them. Adapting such a research objective has made it possible to identify the reasons of the ineffectiveness of the analyzed economies and of those characterized by a relatively low technological effectiveness. A technology has been proposed which will help to overcome the technological inadequacies in the most effective way.
Contributors
 • Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Baran J., Pietrzak M., 2007, "Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA", Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 9, nr 3, s. 15-19.
 • Canter U., Kruger J., Hanusach H., 2007, Produktivitäts- und Effizienzanalyse. Der nicht- parametrische Ansatz, Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
 • Charnes A., Cooper W.W., Lewin A.Y., Seiford L.M., (red.), 1995, Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications, Boston: Springer Verlag.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978, "Measuring the efficiency of decision making units", European Journal of Operational Research, t. 2, nr 6, s. 429-444.
 • Chenery H.B., 1960, "Patterns of industrial growth", American Economic Review, t. 50, nr 3, s. 624-654.
 • Debreu G., 1951, "The coefficient of resource utilisation", Econometrica, t. 19, nr 3, s. 273-292.
 • Domagała A., 2007, "Przestrzenno-czasowa analiza efektywności jednostek decyzyjnych metodą DEA na przykładzie banków polskich", Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3-4.
 • Farrell M. J., 1957, "The Measurement of Productive Efficiency", Journal of the Royal Statistical Society, Series A, t. 120, nr 3, s. 35-56.
 • Guzik B., 2009, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Karlof B., Ostblom S., 1995, Benchmarking - równaj do najlepszych, Warszawa: Zarządzanie i Finanse - Józef Śnieciński.
 • Kopczewski T., Pawłowska M., 2001, Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w latach 1997-2000, cz. 2, Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Kosmalski R., 2010, "Zróżnicowanie poziomu wydajności pracy i jego przyczyny w polskich województwach w latach 1998-2008", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 99- 114.
 • Mielnik M., Ławrynowicz M., 2002, "Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA", Bank i Kredyt, nr 5, s. 52-64.
 • Pawłowska M., 2005, Konkurencyjność i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Rogoziński K., 2000, Usługi rynkowe, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Thanassoulis, E. Dyson R.G., 1992, "Estimating preferred target input-output levels using Data Envelopmnt Analysis", European Journal of Operational Research, t. 56, nr l,s. 80-97.
 • Winiarski B. (red.), 2002, Polityka gospodarcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9d43abbf-eced-4175-8772-911e05d2159f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.