PL EN


2015 | 22 | 7-15
Article title

Social innovations in the proces of system products development

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article shows the essence of social innovation, its place and role in the development of innovative economy and innovative society. Social innovation is described as an active participation, entrepreneurship and creativity of different social groups and organizations in developing ideas and shaping innovative products and their dissemination. At the same time, it presents social innovation as a tool to improve the quality of life of the society and an element of qualitative changes in the socio-economic system. A special place in the consideration is devoted to the role of social innovation in the development of system products. This article shows the rightness and relevance of using social innovation processes in shaping system products. While preparing the article desk research method (to collect materials) and conceptual-theoretical method (to draw up the contents of the article) were used.
Year
Volume
22
Pages
7-15
Physical description
Contributors
References
 • Baran M., Ostrowska A., Pander W. (2012), Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • Budinich V., Serneels S. (2012), HVC, czyli rynek, zysk i innowacje społeczne [in:] Odpowiedzialny biznes. Sojusz na rzecz potrzebnych zmian, HBRP, No. 5.
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2009), Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
 • Eggers W.D., Macmillan P. (2014), Rewolucja rozwiązań, Deloitte, Poltext, Warszawa.
 • European Commission (2013), Guide to Social Innovation, Brussel.
 • Howaldt J., Schwarz M. (2012), Social Innovation: Concepts, Research Fields and International Trends, www.internationalmonitoring.com.
 • Janoś-Kresło M. (2014), Jakość życia a innowacje społeczne [in:] Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu, IBRKK, Warszawa.
 • Kolarska-Bobińska L. (2014), Innowacje społeczne to środek do pełnego wykorzystania kapitału społecznego i intelektualnego [in:] Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu, IBRKK, Warszawa.
 • Kowalik T. (2013), O lepszy ład społeczno-ekonomiczny, PTE, INE PAN, Warszawa.
 • Kwaśnicki W. (2014), Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka [in:] G. Chimiak, A. Kościański (eds.), Innowacyjność a samoorganizacja społeczna, Warszawa, http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pltodownload/InnowacjeSpoleczneWK.pdf.
 • Olejniczuk-Merta A. (2013), Innowacje społeczne, „Konsumpcja i rozwój”, 1.
 • Olejniczuk-Merta A. (2014), Innowacje społeczne – aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej? [in:] Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu, IBRKK, Warszawa.
 • Orłowski W.M. (2014), Dlaczego problemów gospodarczych współczesnego świata nie da się rozwiązać bez innowacji społecznych? [in:] Innowacje społeczne. Od idei do upowszechnienia efektu, IBRKK, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2012), Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów systemowych [in:] E. Żabiński (ed.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • Yunus M. (2007), Creating a World Without Poverty, Public Affairs, New York.
 • Żabiński L., ed. (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1948
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9d4b0176-533f-43d7-9fb8-180a08145b98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.