Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 341 | 171-178

Article title

Nowe kariery a rozwój zawodowy w centrach usług wspólnych

Authors

Content

Title variants

EN
New career and professional development in shared services centers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą ukazania rozwoju zawodowego pracowników zatrudnionych w centrach usług wspólnych na tle zmian, jakie zachodzą na dzisiejszym rynku pracy. Obecnie popularne stają się koncepcje nowych karier: proteańska, kariera bez granic, kalejdoskopowa, niestandardowa czy postkorporacyjna. Przegląd literatury i przeprowadzone badania potwierdziły, że pracownicy centrów coraz częściej realizują nowe kariery, wychodząc poza wymiar jednej organizacji, stawiając na rozwój osobisty i satysfakcję zawodową. Jednocześnie ciągle ważny jest dla nich awans pionowy i wysokość wynagrodzenia, a często kolejnym pracodawcą jest inne centrum outsourcingowe. Można jednak przypuszczać, iż w kolejnych latach nowe kariery będą coraz chętniej realizowane przez młodych pracowników centrów usług wspólnych.
EN
The article shows the professional development process of employees in shared services centers in the context of changes that occur in today’s labor market. Nowadays new career concept is becoming popular: protean, boundaryless, kaleidoscope, customized or post-corporate career. Conducted literature reviews and research have confirmed that shared services center employees are increasingly pursuing new careers models. They move beyond the dimension of a single organization and often prioritize personal development goals and professional satisfaction. At the same time, profession advancement and higher salary are still significant for them. As a result, they often find a next employer in another outsourcing center. It can be assumed that new career models will be increasingly favored by young employees of shared services centers in the upcoming years.

Year

Volume

341

Pages

171-178

Physical description

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

References

 • Arthur M.B., Rousseau D.M. (2001), The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press.
 • Banachowicz E. (2008), Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Poznań.
 • Bohdziewicz P. (2010), Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 • Chudzikowski K. (2012), Career Transitions and Career Success in the ‘New’ Career Era, „Journal of Vocational Behavior”, No. 81(2).
 • Fugate M., Kinicki A.J., Ashforth B.E. (2004), Employability: A Psycho-social Construct, Its Dimensions, and Applications, „Journal of Vocational Behavior”, No. 65(1).
 • Greenhaus J., Callanan G. (2006), Encyclopedia of Career Development, Sage Publications, USA.
 • Hall D.T. (1996), Protean Careers of the 21st Century, „Academy of Management Executive”, No. 10(4).
 • Jóźwik A., Baczyńska A., Bugalska A. (2015), Obraz „talentu” w firmie farmaceutycznej w kontekście modelu Renzulliniego: studium przypadku, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 • Koval O., Nabareseh S., Klímek P., Chromjaková F. (2016), Demographic Preferences towards Careers in Shared Service Centers: A Factor Analysis, „Journal of Business Research”, No. 69(11).
 • Łada M., Konieczny A. (2015), Rozwój kariery zawodowej księgowego w centrach usług wspólnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 245.
 • Mainiero L.A., Sullivan S. (2005), Kaleidoscope Career: an Alternative Explanation for the Opt-out Revolution, „Academy of Management Executive”, No. 19(1).
 • Minta J. (2014), Oblicza współczesnych karier, „Dyskurs Młodych Andragogów”, nr 15.
 • Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Miś A. (2015), Indywidualizacja karier w organizacji, „Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, t. 3.
 • Peiperl M., Baruch Y. (1997), Back to Square Zero: The Post-corporate Career, „Organization Dynamics”, No. 25(4).
 • Romanowski R., Walkowiak-Markiewicz K. (2015), Znaczenie centrów nowoczesnych usług biznesowych dla rozwoju metropolii w Polsce, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 3(8).
 • Rudnicki J. (2014), Koncepcja przyszłościowego modelu kariery zawodowej, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 1(31).
 • Rutkowska M. (2010), „Nowa kariera” i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 • Smolbik-Jęczmień A. (2015), Współczesne przeobrażenia w podejściu do kariery zawodowej jako konsekwencja zmian zaistniałych w globalnej gospodarce, „Management Forum”, nr 3(3).
 • Vos A. de, Heijden B. van der (2015), Handbook of Research on Sustainable Careers, Edward Elgar Publishing.
 • Zarzycka E., Michalak M. (2013), Centra usług wspólnych (SSC) jako forma organizacji procesów rachunkowości – wyzwania dla praktyki i badań naukowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 130.
 • [www 1] http://absl.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport_ABSL_2016_PL.pdf (dostęp: 30.03.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-9d7ba02f-1f13-4cba-a50b-f57ea7fe93e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.