PL EN


2017 | 316 | 94-102
Article title

Analiza rachunku satelitarnego sportu w krajach Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of sport satellite accounts in European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój sportu na skutek komercjalizacji i profesjonalizacji spowodował wzrost znaczenia ekonomicznego dla gospodarek państw Unii Europejskiej. W efekcie koniecznym stało się stworzenie nowych narzędzi analizy i pomiaru tego fenomenu. Z inicjatywy Komisji Europejskiej opracowano definicję sportu oraz metodologię sporządzania rachunku satelitarnego sportu. Do prac nad znaczeniem sportu przystąpiło kilka państw, wśród nich Polska. Ich wyniki były następujące. Łączny popyt na dobra i usługi sportu w Polsce wynosił 32,1 mld zł, co stanowiło 2,26% PKB w 2010 r. Zatrudnienie w sporcie wynosiło 294,3 tys. osób, co stanowiło 2,09% ogółu zatrudnionych. Wartość dodana sportu wynosiła 23,1 mld zł.
EN
The dynamic development of the sport caused by commercialization and professionalization has led to its increased importance for economies of the countries of the European Union. For more accurate description and analysis of this phenomenon it became necessary to create a new measurement tools. On the initiative of the European Commission the definition of sport was developed. A group of Austrian researchers has developed a methodology for the preparation of a Sport Satellite Account. To work on the importance of the sport several countries joined, also Poland. The results were as follows. Total demand for goods and services of sports in Poland amounted to 32.1 bln PLN, which accounted for 2.26 % of GDP (2010). Employment in sport amounted to 294.3 thousand people, which accounted for 2.09 % of total employment in Poland. The added value of sport in Poland was 23.1 bln PLN.
Year
Volume
316
Pages
94-102
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii
References
  • Department for Culture, Media & Sport (2015), UK Sport Satellite Account, 2011 and 2012, Sheffield Hallam University, Sport Industry Research Centre.
  • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu, KOM (2011), 12 wersja ostateczna, 18 stycznia, Bruksela.
  • Liberda B., Tomaszewicz Ł., Świeczewska I., Strawiński P., Kulczycka J. (2010), Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za 2006 rok, Instytut Statystyki Publicznej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  • Liberda B., Tomaszewicz Ł., Świeczewska I., Trębska J. (2013), Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za 2008 rok, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
  • Liberda B., Tomaszewicz Ł., Świeczewska I., Trębska J. (2015), Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za 2010 rok, Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa.
  • SportsEconAustria (2012), Study on the Contribution of Sport to Economic Growth and Employment in the EU. Final Report.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9d874e33-a472-4114-bdfe-6a60f4cf7593
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.