PL EN


2018 | 372 | 205-219
Article title

Runda z Dohy WTO – próba przyjęcia reguł sprzyjających interesom krajów rozwijających się

Content
Title variants
EN
The WTO Doha round – an attempt to adopt rules favoring the interests of developing countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Runda z Dohy WTO, niezależnie od jej ostatecznego rezultatu, symbolizuje włączenie problematyki rozwojowej do głównego nurtu międzynarodowego systemu handlowego. Wprawdzie zagadnienia dotyczące rozwoju występowały w rokowaniach wielostronnych GATT, ale zakres spraw będących przedmiotem negocjacji był selektywny i ograniczony. Celem opracowania jest zbadanie wzrostu znaczenia kwestii rozwojowych w ramach rundy z Dohy WTO. Służy temu przedstawienie ewolucji roli i znaczenia krajów rozwijających się w GATT oraz WTO, a także próba przyjęcia uzgodnień w dwóch zasadniczych obszarach dla interesów handlowych krajów rozwijających się – w rolnictwie i towarach przemysłowych. Osobnym problemem jest porozumienie o ułatwieniach w handlu (Trade Facilitation Agreement – TFA) i towarzyszący mu mechanizm wsparcia na rzecz wdrożenia regulacji dotyczących TFA.
EN
The WTO Doha Development Round of multilateral trade negotiations, regardless of its final result, signifies the inclusion of development issues into the mainstream of international trading system. Although development issues were present in the GATT, the scope of subjects under discussion was selective and limited. The aim of the paper is to analyze the growth of the importance of development issues within the WTO Doha round. Therefore, the focus was put on arrangements under the key areas for interests of developing countries: agriculture and industrial goods. A separate attention was drawn on the Trade Facilitation Agreement (TFA) and its accompanying element of trade facilitation facility. The TFA is the only multilateral trade agreement adopted in the Doha round and an example of the concert that can be a pattern for other WTO multilateral arrangements.
Year
Volume
372
Pages
205-219
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Instytut Studiów Międzynarodowych
References
 • Brink L. (2014), Comments under the WTO Agreement on Agriculture and the Doha Draft Modalities: How Do They Compare to Current Policy? OECD Global Forum on Agriculture: Issues in Agricultural Trade Policy, 2 December, OECD Publishing, Paris.
 • Decreux Y., Fontagné L. (2011), Economic Impact of Potential Outcome of the DDA II. Final Report, CEPII- CIREM, Paris.
 • Doha WTO Ministerial Declaration 2001, WT/MIN(01)/DEC/1, Adopted in 14 November 2001.
 • Hoekman B. (2016), The Bali Trade Facilitation Agreement and Rulemaking in the WTO: Milestone, Mistake or Mirage? [w:] J.N. Bhagwati, P. Krishna, A. Panagariya (eds.), The World Trade System: Trends and Challenges, The MIT Press, Cambridge, s. 149-191.
 • Hoekman B., Kostecki M.M. (2011), Ekonomia światowego systemu handlowego. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Kaliszuk E. (2002), Możliwości stosowania klauzul ochronnych w świetle GATT i WTO [w:] J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (red), Polska w WTO, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, s. 163-196.
 • Laborde D., Martin W. (2011a), Agriculture Market Access [w:] W. Martin, A. Mattoo (eds.), Unfinished Business? The WTO’s Doha Agenda, World Bank, Washington, s. 35-54.
 • Laborde D., Martin W. (2011b), Non-Agricultural Market Access [w:] W. Martin, A. Mattoo (eds.), Unfinished Business? The WTO’s Doha Agenda, World Bank, Washington, s. 55-68.
 • Latoszek E., Proczek M. (2001), Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Martin W., Mattoo A., eds. (2011), Unfinished Business? The WTO’s Doha Agenda, The World Bank, Washington.
 • Mroczek W. (2002), Cła w GATT i WTO [w:] J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polska w WTO, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, s. 97-115.
 • Skrzypczyńska J. (2014), „Pakiet z Bali” a perspektywa zakończenia Rundy z Doha WTO, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 369, s. 195-202.
 • Srinivasan T.N. (1999), Developing Countries in the World Trading System: From GATT 1947 to the Third Ministerial Meeting of WTO, s. 1-30, https://pdfs.semanticscholar.org/0c83/1e1707498892c8bddc581634add21b6e2123.pdf (dostęp: 16.09.2018).
 • Trade Facilitation Agreement [TFA] (2014), Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization – Decision of 27 November 2014, General Council, WT/L/940.
 • Trade Facilitation Agreement [TFA] (2018), Implementation Notification https://www.tfadatabase.org/notifications/implementation (dostęp: 12.09.2018).
 • Wilson J.S., Mann C., Woo Y.P., Assanie N., Choi I. (2002), Trade Facilitation: A Development Perspective in the Asia-Pacific Region. APEC Secretariat, Singapore.
 • Wojtas M. (2016), Negocjacje rundy Doha – postępy w czasie Konferencji Ministerialnych w Bali i Nairobi, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 3(81), s. 275-284.
 • WTO (2008a), July 2008 Package, Doha Work Programme, Doha Development Agenda, https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/meet08_texts_e.htm (dostęp: 9.10.2018).
 • WTO (2008b), Non-Agriculture Market Access, December, https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/status_e/nama_e.htm (dostęp: 9.09.2018).
 • WTO (2013), Bali Package and November 2014 Decisions, 9th WTO Ministerial Conference, Bali, 2013 and after https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balipackage_e.htm (dostęp: 10.09.2018).
 • WTO (2015), Nairobi Package, Tenth WTO Ministerial Conference, Nairobi, WT/MIN(15)/DEC, https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm (dostęp: 10.09.2018).
 • WTO (s.a.), Special and Differential Treatment Provisions, https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm (dostęp: 16.09.2018).
 • Zajaczkowski M. (2014), Sekwencyjność rozwoju stosunków GATT/WTO z krajami rozwijającymi się, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, nr 4(20), s. 33-57.
 • [www 1] http://www.tfafacility.org/tfaf-grants (dostęp: 17.09.2018).
 • [www 2] https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/fac_arc_e.htm (dostęp: 17.12.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9db0f9cf-0a7d-4298-a16c-9da31e1a5188
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.