PL EN


2016 | 282 | 123-136
Article title

Finansowe aspekty procesu naprawczego przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji prawnych

Content
Title variants
EN
Financial aspects of enterprise repair process in the light of new regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W momencie wystąpienia trudności finansowych przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z nowych regulacji – postępowań restrukturyzacyjnych. Pojawienie się trudności finansowych w przedsiębiorstwie skłania do poszukiwania sposobów wyjścia z kryzysu. Przedsiębiorstwa, które spodziewają się w niedługim czasie wystąpienia trudności finansowych, zagrożonych niewypłacalnością mogą złożyć wniosek o otwarcie jednego z trzech postępowań restrukturyzacyjnych: – postępowanie o zatwierdzenie układu, – przyspieszone postępowanie układowe oraz – postępowanie układowe. W artykule uwzględniono rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz związane z nimi zagadnienia niewypłacalności i restrukturyzacji finansowej.
EN
In the age of globalization and surrounding variability, companies are more often to operate under permanent crisis conditions. Enterprises are generally not prepared to operate effectively in crisis, so they should strive not to recognize and overcome it, but also to develop methods to prevent from it. The article includes court proceedings, restructuring and related issues threats solvency and financial restructuring.
Year
Volume
282
Pages
123-136
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
References
 • Bednarski L. (2001), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Bethel J.E., Liebeskind J. (1993), The Effects of Ownership Structure on Corporate Restructuring, "Strategic Management Journal", Vol. 14, s. 15-31.
 • Bowman E.H., Singh H. (1993), Corporate Restructuring, Reconfiguring The Firm, "Strategic Management Journal", Vol. 14.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000), Zarządzanie finansami, T. 2, PWE, Warszawa.
 • Faulhaber P., Landwehr N. (2005), Turnaround-Management w praktyce. Jak wykorzystać kryzys w przedsiębiorstwie, by odrodziło się na nowo. Kryzysowa terapia firm i ich rewitalizacja, CeDeWu, Warszawa.
 • Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K. (2011), Kryzys przedsiębiorstwa z perspektywy jego sytuacji finansowej [w:] K. Znaniecka, M. Gorczyńska (red.), Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Łukasik G. (2011), Metody ograniczania negatywnych konsekwencji kryzysu finansowego z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy [w:] K. Znaniecka, M. Gorczyńska (red.), Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Niebieszczańska W. (2011a), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa szansą w ograniczaniu negatywnych konsekwencji kryzysu finansowego przedsiębiorstwa [w:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011, nr 6, Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH, Kraków.
 • Niebieszczańska W. (2011b), Rola restrukturyzacji przedsiębiorstwa i jej narzędzi w procesie eliminacji kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie [w:] D. Korenik (red.), Finanse i rachunkowość, Seminarium doktorantów, edycja VIII, Zeszyty Naukowe, nr 32, WSZiF, Wrocław.
 • Niebieszczańska W. (2013), Postępowanie naprawcze oraz upadłościowe w ograniczaniu negatywnych skutków kryzysu finansowego przedsiębiorstwa [w:] A. Adamska i E. Mączyńska (red.), Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Nowak J., Zarzecki D. (2012), Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Porada-Rochoń M. (2009), Restrukturyzacja finansowa - jako szczególna forma antycypacji kryzysu [w:] M. Porada-Rochoń (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia, Difin, Warszawa.
 • Slatter S., Lovett D. [2001], Restrukturyzacja firmy, Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830, 1844.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844.
 • [www 1] http//ms.gov.pl (dostęp: 10.04.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9def0ef8-e2ba-4906-a4ed-56bd3115dae8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.