PL EN


Journal
2013 | 11 | 1(20) | 271- 281
Article title

Codzienne doświadczenia w narracji ucznia – potoczność jako kategoria opisu

Title variants
EN
EVERYDAY EXPERIENCES IN STUDENTS’ NARRATIONS – COLLOQUIALISM AS A CATEGORY OF DESCRIPTION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes particular examples of general rules, general rules of describing everyday experiences of primary school pupils. The author shows the term of commonness which can be understood as a linguistic rule of conceptualisation of the world surrounding both, a child and an adult. The cited works focus mainly on the notion of safety, which plays an important role in all human activities.
Contributors
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
References
 • H. Arendt, Myślenie, Warszawa 1991.
 • L. Richardson, E. Adams, S.T. Pierre, Pisanie jako metoda badawcza, [w:] Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzing, Y.S. Lincoln, Warszawa 2009.
 • S. Grabias, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012.
 • Z. Kövecses, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, Kraków 2011.
 • Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 2004.
 • Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, red. J. Ożdzyński, Kraków 1995.
 • W. Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole 2005.
 • J. Trzebiński, Wstęp, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.
 • B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 2001.
 • E. Ochs, Narrative, [w:] Discourse as Structure and Process, red. T. van Dijk, London 1998.
 • T. Woźniak, Narracja w schizofrenii, Lublin 2005.
 • K. Stemplewska-Żakowicz, B. Zalewski, Czym jest dobra narracja? Struktura narracji z perspektywy badaczy i klinicystów, [w:] Badania narracyjne w psychologii, red. M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko, Warszawa 2010.
 • J. Warchala, Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.
 • A. Peräkylä, Analiza rozmów i tekstów, [w:] Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Warszawa 2009.
 • W. Chlebda, Kilka słów o Europie i innych kontynentach mentalnych, [w:] Słowo i czas, red. S. Gajda, Opole 1998.
 • R. Przybylska, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków 2002.
 • J. Wojciechowska, Sposoby konceptualizacji POLSKI we współczesnej publicystyce, niepublikowana rozprawa doktorska, Katowice 2008.
 • Z. Zaron, Interpretacja składniowa struktur złożonych.(Przegląd struktur zdaniowych w poszukiwaniu struktur semantycznie złożonych), [w:] Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, red. M. Grochowski, Toruń 1995.
 • P. Zimbardo, Psychologia i życie, tłum. E. Czerniawska i in., Warszawa 1992.
 • J. Wojciechowska, W. Mogiła, Językowe obrazowanie BRD w wypowiedziach pisemnych uczniów szkół województwa śląskiego – innowacyjność na rzecz poprawy bezpieczeństwa, [w:] Filologie, areál a praxe: Inovativnost v současných filologických oborech. Sv.1, red. L. Pavera, I. Pospíšil i in., Praha 2012, s. 112.
 • J. Warchala, A. Skudrzyk, Potoczność – kategoria rozmyta? [w:] Potoczność a zachowania językowe Polaków, red. B. Boniecka, S. Grabias, Lublin 2007.
 • R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2009,
 • B. Kaja, Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka, Sopot 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9e37d19a-8df3-496e-9f80-edb94a2d9324
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.