PL EN


2009 | 4(38) | 113-126
Article title

Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa podlaskiego

Content
Title variants
EN
Factors Differentiating Tourist Traffic on the Example of Poland and the Area of the Podlaskie Voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie jest poświęcone ocenie ruchu turystycznego i czynnikom, które powodują, że w poszczególnych województwach i powiatach województwa podlaskiego jest on zróżnicowany. W skali kraju w różnicowaniu ruchu turystycznego coraz większą rolę odgrywają czynniki związane z ogólnym rozwojem gospodarczym danego regionu. W województwie podlaskim natomiast w dalszym ciągu głównym motywem przyjazdów turystów są walory przyrodnicze.
EN
This study is devoted to the evaluation of tourist traffic and factors differentiating it between the voivodeships of Poland and the counties of the Podlaskie Voivodeship. Within the country, factors related to the general economic development of a specific region play a more and more significant role in differentiating the tourist traffic. In the Podlaskie Voivodeship, however, there are continuously the natural values which are the main attraction for visiting tourists.
Contributors
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
References
 • Adamowicz M., Kalinowska D., 2008, "Atrakcje i walory turystyczne Suwalszczyzny jako podstawa kształtowania strategii rozwoju turystyki na pograniczu Polska-Litwa" (w:) M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Jalinik M., 2008, "Działania zachęcające do odwiedzenia woj. podlaskiego przez turystów zagranicznych", Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, t. X, z. 2, Warszawa-Poznań-Lublin.
 • Luszniewicz A., 1997, Statystyka stosowana, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kozak M. W., 2006, "Konkurencyjność turystycznapolskich regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3 (25).
 • Marszałkowicz T., 1972, Metody statystyczne w badaniach ekonomiczno-rolniczych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Poskrobko B., 2008, "Przemysł turystyczny jako podstawa rozwoju województwa podlaskiego" (w:) M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, 2005, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 21 czerwca 2005 r., Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny RP, 2005, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rocznik Statystyczny Województw, 2000, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rocznik Statystyczny Województw, 2008, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, 2000, Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.
 • Strategia rozwoju woj. podlaskiego do 2010 r., 2003, Białystok: Zarząd Województwa Podlaskiego.
 • Województwo Podlaskie, 2008, Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.
 • www.intur.com.pl/statystyka.htm (5.07.2009).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9ed553fd-9748-450d-b89c-37d55322b308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.