Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 21-29

Article title

Między indywidualizmem a kolektywizmem w konsumpcji – konsumpcyjne innowacje społeczne

Authors

Content

Title variants

EN
Between individualism and collectivism in consumption – social innovations in consumption

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł koncentruje się na problematyce konsumpcyjnych innowacji społecznych jako odpowiedzi na dominację indywidualizmu w konsumpcji. Autor stawia tezę, że pojawienie się konsumpcyjnych innowacji społecznych jest konsekwencją poszukiwania wartości kolektywistycznych. W związku z tym, poszukuje odpowiedzi na pytanie: jakie formy konsumpcji związane z wartościami kolektywnymi mogą stać się atrakcyjne dla współczesnych konsumentów?
EN
The herein paper concentrates on the problematic issues of the social innovations in consumption as the answer to the domination of individualism in consumption. The author in question puts forward the thesis that the emergence of the social innovations in consumption is the consequence of the search for collectivist values. With relation to this fact, it searches for the answer to the following question: What forms of consumption associated with collectivist values may become attractive for modern-day consumers?

Year

Volume

326

Pages

21-29

Physical description

Contributors

 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania

References

 • Barber B. (2008), Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Muza, Warszawa.
 • Bilewicz A., Potkańska D. (2013), Jak kiełkuje społeczeństwo obywatelskie? „Trzeci Sektor”, nr 3 (31), s. 25-44.
 • Bilewicz A., Śpiewak R. (2015), Enclaves of Activism and Taste: Consumer Cooperatives in Poland as Alternative Food Networks, “Social Science Review socio.hu”, n. 4, s. 145-166. http://www.socio.hu/en/special-issue-2015-food (dostęp: 5.01.2017).
 • Black I.R., Cherrier H. (2010), Anti-Consumption as Part of Living a Sustainability Lifestyle: Daily Practices, Contextual Motivation and Subjective Values, “Journal of Consumer Behavior”, Vol. 9 (6), s. 437-453.
 • Botsman R., Rogers R. (2010), Beyond Zipcar: Collaborative Consumption, “Harvard Business Review” October, https://hbr.org/2010/10/beyond-zipcar-collaborativeconsumption/ (dostęp: 4.02.2017).
 • Burgiel A. (2015), Determinanty i perspektywy upowszechnienia konsumpcji wspólnej w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 231, s. 7-29.
 • Bylok F. (2015), Innowacje społeczne w konsumpcji – moda czy trend długookresowy? „Marketing i Rynek”, nr 10, s. 10-16.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Ozimek I., Kiełczewski D. (2015), Kompetencje konsumenckie. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Dentoni D., Lorenzo I.M. (2014), Self-Organization in Food Consumer Groups: Microand Macro Transformative Roles of Sharing and Entrepreneurship, Working Paper for Submission to the 17th Roundtable on Sustainable Consumption and Production, Theme 5: Results of Sustainability Innovations Research and Development, https://conferences1.matheo.si/materialDisplay.py? (dostęp: 6.02.2017).
 • Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Małecka A., Mitręga M. (2015), Konsumpcja kolaboratywna – wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. ride sharing, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, T. 2: Zarządzanie, s. 139-150.
 • Miles S. (1998), Consumerism – as a Way of Life, Sage Publications, London.
 • Morawski W. (2012), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2013), Innowacje społeczne, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1, s. 24-34.
 • Portwood-Stacer L. (2012), Anti-Consumption as Tactical Resistance: Anarchists, Subculture, and Activist Strategy, “Journal of Consumer Culture”, Vol. 12(1), s. 87-105.
 • Poskrobko B., red. (2011), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Reykowski J. (1999), Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian społecznych [w:] K. Gawlikowski, J. Jedlicki, J. Kochanowicz, T. Kowalik, K. Obuchowski, J. Reykowski, J. Szacki, W. Wesołowski (red.), Indywidualizm a kolektywizm, IFiS PAN, Warszawa, s. 25-50.
 • Szacki J. (1999), Indywidualizm i kolektywizm: wstępna analiza pojęciowa [w:] E. Morawska (red.), Indywidualizm a kolektywizm, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Wardak P., Zalega T. (2013), Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, „Studia i Materiały”, nr 16, s. 7-32.
 • Wiswede G. (1990), Der “neue Konsument” im Lichte des Wertwandel und Konsum [w:] R. Szallies, G. Wiswede G. (hg.), Wertwandel und Konsum, Verlag Moderne Industrie, Ladsberg/Lech.
 • Wizja 2050. Innowacje społeczne (2013), https://www.pwc.pl/pl/doradztwo-csr/wizja-2050/assets/broszura_wizja_2050_pl_innowacje_spoleczne_podsumowanie.pdf (dostęp: 5.01.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-9f14446d-0daa-4089-b8ca-4052981bab13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.