PL EN


2016 | 263 | 118-135
Article title

Inkluzywność w modelu biznesowym Decathlon Polska

Content
Title variants
EN
Inclusiveness of the business model of Decathlon Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z wyzwań w działalności przedsiębiorstwa jest tworzenie względnej przewagi konkurencyjnej w oparciu o propozycję wartości dla klienta. Propozycja ta jest z kolei kluczowym aspektem modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Współcześnie wskazuje się, że aby model biznesowy był związany z tworzeniem unikalnej propozycji wartości dla klienta, powinien on mieć charakter inkluzywny. Analiza jakościowa zaprezentowana w pracy wykorzystała metodykę Business Model Ontology oraz koncepcję obszarów cech inkluzywności modeli biznesowych. Została ona przeprowadzona na podstawie kontekstu sytuacyjnego Decathlon Polska.
EN
One of the challenges of the company is the creation of a relative competitive advantage based on the value proposition for the customer. This proposal is a key aspect of the business model of the company. Today, it is pointed out that the business model associated with creating a unique value proposition for the customer should be inclusive in nature. Methodology of Business Model Ontology and the concept of features areas of inclusive business models has been analysed by means of qualitative analysis. It was carried out based on situational context of Decathlon Poland.
Year
Volume
263
Pages
118-135
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
 • Decathlon Polska
References
 • Bilińska-Reformat K. (2011), Marketing zakupu jako źródło przewagi konkurencyjnej sieciowych organizacji handlu detalicznego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 177.
 • Brzóska J. (2009), Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 2(6).
 • Eyring M.J., Johnson M.W., Nair H. (2011), New Business Models in Emerging Markets, „Harvard Business Review”, Vol. 89.
 • Ferucci L., Picciotti A. (2012), Innovative Business Model in the Parquet Industry. An Italian Leading Company: Margaritelli S.p.A and its Brand Listone Giordano, „International Journal of Management Cases”, Vol. 14, Iss. 4.
 • Illie G. (2014), Innovative Actions within the Business Models of European Companies, „Knowledge Horizons – Economics”, Vol. 6, No. 2.
 • Jabłoński M. (2012), Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości – wybrane zagadnienia, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 • Jabłoński M. (2013), Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Jędralska K., Dziubińska A., Komańda M. (2014), Podstawy metodologiczne tworzenia modeli biznesu. Etap II, projekt naukowy finansowany z działalności statutowejw części dotyczącego potencjału naukowego, UE w Katowicach, Katowice.
 • Klosa E., Kisperska-Moroń D. (2013), The Importance of Logistic Risk for Achieving Corporate Social Responsibility Goals in Supply Chains, „Logistics and Transport”,Vol. 19, No. 3.
 • Komańda M. (2014), Methodology of Creating Business Models in the Educational Effects within the Scope of Knowledge in the Management Major: The Case of the Bachelor’s Degree at the University of Economics in Katowice, „International Journal of Arts and Sciences”, Vol. 7, No. 6.
 • Macias J. (2012), Istota i rozwój nowych modeli biznesu, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 • Mierzejewska B. (2011), Innowacyjne modele biznesowe, „e-mentor”, nr 3(40).
 • Magretta J. (2002), Why Business Models Matter?, „Harvard Business Review”, May.
 • Michelini L., Fiorentino D. (2012), New Business Models for Creating Shared Value, „Social Responsibility Journal”, Vol. 8, No. 4.
 • Niwattanakul S., Singthongchai J., Naenudorn E., Wanapu S. (2013), Using of Jaccard Coefficient for Keywords Similarity, „International MultiConference of Engineers& Computer Scientists”, Vol. 1.
 • Osterwalder A. (2004), The Business Model Ontology – a Proposition in Design Science Approach, rozprawa doktorska, Universite de Lausanne, http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf (dostęp: 22.08.2012).
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L. (2005), Claryfing Business Models. Origins, Present, and the Future of the Concept, „Communications of AIS”, Vol. 15.
 • Soloviev V.I, Kurochkin P.A., Rendiuk A.V, Zazuk A.V. (2010), Innovative Business Models in the Media Industry, „Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica”,Vol. 12, Iss. 2.
 • [www 1] http://corporate.decathlon.com/en/who-are-we/key-figures/ (dostęp: 28.08.2015).
 • [www 2] http://frenchisgood.com/decathlon-world-leader-sport-focus-asia/ (dostęp: 27.08.2015).
 • [www 3] http://www.retailnetwork.com.pl (dostęp: 28.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9f526938-a65a-432e-8c75-a255a3720a47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.