PL EN


2016 | 267 | 214-226
Article title

Aktywność polskich małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu ich przestrzeni innowacyjnej

Content
Title variants
EN
The activity of Polish small and medium-sized enterprises in building their innovation space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w dalszym ciągu stanowi istotny obszar dociekań naukowych. Wśród głównych przyczyn tego stanu wymienia się najczęściej silne powiązanie innowacyjności z konkurencyjnością gospodarki oraz dominującą rolę małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnych gospodarkach rynkowych. Wciąż aktualnym pytaniem jest, jak skutecznie stymulować i kreować innowacyjność przedsiębiorstw, w tym szczególnie małych i średnich. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji budowania przestrzeni innowacyjnej 4P, stworzonej przez Tidda i Bessanta. Została ona omówiona z perspektywy przeprowadzonych w 2015 r. badań polskich małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczących ich aktywności innowacyjnej.
EN
The issue of small and medium-sized enterprises innovation is still an important area of the scientific inquiry. Among the main reasons of this situation we can find the strong connection between an innovation and a competitiveness of the economy and the dominant role of SMEs in the modern market economies. The question of how effectively stimulate and create an innovation of the enterprises, especially SMEs, is still current. The main aim of this article is to present the concept of building an innovative 4Ps space, created by J. Tidd and J. Bessant. It was discussed from the perspective of, carried in 2015, innovation activity SMEs empirical research.
Year
Volume
267
Pages
214-226
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Dominiak P. (2005), Sektor MŚP we współczesnej gospodarce, WN PWN, Warszawa.
 • Francis D., Bessant J. (2005), Targeting Innovation and Implications for Capability Development, „Technovation”, No. 25(3).
 • Freeman Ch. (1986), The Role of Technical Change in National Economic Development, [w:] A. Amin A., J. Goddard J. (eds.), Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, Allen & Unwin, London.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • Kaczmarczyk S. (2011), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa. Podręcznik Oslo (2005).
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Schilling M.A. (2013), Strategic Management of Technological Innovation, 4th ed., McGraw-Hill Irwin, New York.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.) (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.) (2014), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • Tidd J., Bessant J. (2014), Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, 5th ed., Wiley, England.
 • Zadura-Lichota P. (red.) (2010), Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa.
 • Zastempowski M. (2011), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • [www 1] http://www.ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facto-figures/innobarometer/ index_en.htm (dostęp: 28.09.2015).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_ en.htm (dostęp: 28.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9f86e1e3-78ab-43f5-a142-a3ed7639a0c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.