PL EN


2016 | 267 | 107-117
Article title

Kalkulacja kosztów jednostkowych kształcenia a zarządzanie finansami uczelni publicznych w Polsce

Content
Title variants
EN
Calculation of unit costs of education vs. financial management of public universities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące informacji o kosztach kształcenia w uczelniach publicznych pozyskiwanych z ewidencji księgowej i wykorzystywanych do kalkulacji kosztów jednostkowych usług edukacyjnych. Zakres informacji kosztowych, zdeterminowany wyłącznie obowiązującymi te uczelnie regulacjami prawnymi, jest niewystarczający dla potrzeb zarządzania kosztami, a tym samym dla potrzeb zarządzania finansami tych jednostek.
EN
The article presents considerations relating to information about the cost of education in public universities obtained from the accounting records and used to calculate unit costs of educational services. The scope of cost information, determined exclusively by legal regulations applicable to universities, is insufficient for the needs of cost management and thus for the needs of the financial management of these units.
Year
Volume
267
Pages
107-117
Physical description
Contributors
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Katedra Ekonomii i Finansów
References
 • Dobija D., Kucharczyk M. (2014), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dziadek K. (2010), Wybrane problemy wdrażania rachunku kosztów ABC w przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej”.
 • Gos W. (2013), Kalkulacja kosztów kształcenia w wyższych uczelniach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 765.
 • Hulicka M. (2015), Jaki rachunek kosztów w uczelniach, „Rachunkowość”, nr 3.
 • Miłosz H. (2003), Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, Legnica.
 • Naumiuk T. (1998), Zasady kalulacji kosztów. Przedmot – rodzaje – techniki, Infor, Warszawa.
 • Nowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Piechota R. (2005), Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1533.
 • Sołtys D. (2014), Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. nr 65, poz. 1365 z późn. zm.
 • Wnuk T. (2002) Zarządzanie kosztami: budżetowanie i kontrola, Infor, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a0424264-4160-44c3-88a9-234e7f44ff43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.