PL EN


2012 | 5 | 219-232
Article title

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu się podmiotowości społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
The role of local authorities in the formation of social self-identity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zachowanie podmiotowości społecznej jest zasadniczym celem działalności samorządu terytorialnego. Podmiotowość ta stanowi o tożsamości samego samorządu. Demokracja bez samorządu nie może istnieć. Jest ona jej zabezpieczeniem, ponieważ kształtuje postawy obywatelskie i ma wpływ na aktywność społeczną, która z kolei stanowi istotną płaszczyznę do wyrażania się odpowiedzialności społecznej jednostki. Samorząd jest także barierą dla naturalnej tendencji do alienacji władzy politycznej w kierunku totalitaryzmu.
EN
Self social maintaining is the central task for activities of local authorities. This subjectivity is the identity of the self. Democracy without self-local authorities can not exist. It is for her protection, because citizenship and shape it has an impact on social activities, which is an important platform for the expression of social responsibility of the individual. The local government is also a barrier to the natural tendency to alienation of political power in the direction of totalitarianism.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a0f97a6f-0608-48af-a920-ac15c624cbcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.