PL EN


2017 | 340 | 99-115
Article title

Prognoza liczby pielęgniarek w Polsce na lata 2017-2027

Content
Title variants
EN
Forecast of number of nurses in Poland for 2017-2027
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest zaprezentowanie przewidywanej liczby pielęgniarek w Polsce na przestrzeni dziesięciu lat (2017-2027). W badaniu uwzględniono dopływy i odpływy z grupy pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu. W sposób iteracyjny obliczana jest przewidywana liczba zarejestrowanych pielęgniarek dla kolejnego roku w danej iteracji. W modelu wykorzystywane są dane historyczne i prognozowane zmiany z okresu od roku zerowego do roku obecnie badanego, przy uwzględnieniu niepewności prognozy. Wyniki badania umożliwiają ocenę stanu personelu pielęgniarskiego w nadchodzących latach. Przedstawiają przewidywane trendy zmian w liczbie osób uzyskujących i tracących prawo wykonywania zawodu.
EN
Public health care is one of the most important public goods for every citizen. Patients require doctors’ and most of the time nurses’ care. Shrinking number of nurses may result in worse health care in hospitals and overwork for the remaining workforce. In exceptional situations, it may lead to greater risk of patient’s death. In this paper, I try to find the future number of nurses in Poland. I compare a set of smoothing models and predict the trends of number of registered nurses, new registers, deaths and nurses gaining pension age. The forecast was made for the period between 2017 to 2027. The simulation’s results present expected situation in nurse workforce and allows for assumptions about patients’ safety.
Year
Volume
340
Pages
99-115
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut Ekonometrii. Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji
References
 • Aiken L.H., Clarke S.P., Sloane D.M., Sochalski J., Silber J.H. (2002), Hospital Nurse Staffing and Patient Mortality, Nurse Burnout and Job Dissatisfaction, “JAMA: the Journal of the American Medical Assiocation”, No. 288(16), s. 1987-1993.
 • Gardner Jr. E.S., McKenzie E. (1985), Forecasting Trends in Time Series, “Management Science”, No. 31, s. 1237-1246.
 • GUS – Główny Urząd Statystyczny (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS – Główny Urząd Statystyczny (2017), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Holt C.C. (1957), Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages, “International Journal of Forecasting”, No. 20, s. 5-10.
 • Hyndman R.J., Athanasopoulos G. (2013), Forecasting: Principles and Practice, OTexts, Melbourne.
 • Kozek W. (2013), Pielęgniarki na rynku pracy, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, nr 11(2), s. 180-190.
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (2015), Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, NIPiP, Warszawa.
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (2017), Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, NIPiP, Warszawa.
 • OECD (2015), Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
 • Pegels C.C. (1969), Exponential Forecasting: Some New Variations, “Management Science”, No. 15, s. 311-315.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2012 r., poz. 1545.
 • Szmurło D., Kostrzewska K., Wojtarowicz M., Widawska A., Kordecka A., Plisko R., Łanda K. (2013), Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych – propozycja sposobu regulacji w Polsce, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care & Business Centre Club, Kraków.
 • Taylor J.W. (2003), Exponential Smoothing with a Damped Multiplicative Trend, “International Journal of Forecasting”, No. 19, s. 715-725.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. z 2011 r., poz. 1039.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r., poz. 887.
 • Zgliczyński W.S. (2016), Kadry medyczne w Polsce, „Infos”, nr 6(210), s. 1-4.
 • [www 1] http://www.nipip.pl (dostęp: 23.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a1189ea2-aca6-4a1c-ab49-120153d619b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.