PL EN


2013 | 2(12) | 105-118
Article title

Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
EN
Trends in convenience food production and examples of its application in tourism – selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono definicję, podział i charakterystykę żywności wygodnej. Opisano rodzaje i trendy w jej produkcji. Przedstawiono przykładową ofertę żywności wygodnej dla wybranych form turystyki, turystyki pieszej i kajakowej, która ze względu na trwałość produktów oraz szybki sposób przygotowania posiłków pozwala zaoszczędzić cenny czas.
EN
The article presents the definition, classification, and characteristic of convenience food. It describes types and trends in its production. There have been given examples of convenience food products for specific forms of tourism, hiking and canoeing, which due to the durability of the products and quick way of meal preparation will save valuable time.
Year
Issue
Pages
105-118
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • 1. Adamczyk G., Popularity of „convenience food”, „Journal of Agribusiness and Rural Development”2010, 4 (18).
 • 2. Babicz-Zielińska E., Przybyłowski P., Rola składników żywności w żywieniu człowieka, [w:] Z.E. Sikorski,Chemia żywności, t. 3, Odżywcze i zdrowotne właściwości składników, WNT, Warszawa2007.
 • 3. Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz M., Laskowski W., Postawy i zachowania konsumentóww stosunku do żywności wygodnej, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2010, 4 (71).
 • 4. Batyk I., Smoczyński S., Żywność wygodna w turystyce, „Towaroznawcze Problemy Jakości”2008, 3 (16).
 • 5. Czerwińska D. et al., Podstawy żywienia człowieka, FORMAT-AB, Warszawa 2004.
 • 6. Chizzolini R., Novelli E., Zanardi E., Oxidation in traditional mediterranean meat products, „MeatScience” 1998, 49S1.
 • 7. Dominik P., Zasady i organizacja żywienia w turystce, Almamer, Warszawa 2011.
 • 8. Gajewska D., Grzesińska W., Żywienie w turystyce, WSiP, Warszawa 1999.
 • 9. Gawęcki J., Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, „Żywność. Nauka. Technologia.Jakość” 2002, 4 (33).
 • 10. Grochowicz J., Zawiślak K., Bałdowska A., Żywność wygodna i jej wykorzystanie w turystyce,„Turystyka i zdrowie” 2011, z. 5.
 • 11. Janicki A., Żywność wygodna, [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski,wyd. 3, WNT, Warszawa 2006.
 • 12. Kondratowicz J., Burczyk E., Janiak M., Liofilizacja jako sposób utrwalania żywności, „Chłodnictwo”2009, nr 1–2.
 • 13. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Towaroznawstwo żywności, WSiP, Warszawa 2004.
 • 14. Kowalczuk I., Uwarunkowania konsumpcji koncentratów spożywczych, „Acta Scientiarum PolonorumTechnologia Alimentaria” 2004, 3 (1).
 • 15. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
 • 16. Makała H., Żywność wygodna w przemyśle mięsnym. Trendy i oczekiwania konsumenta, „GospodarkaMięsna” 2002, nr 11.
 • 17. Nowak M., Trziszka T., Preferencje konsumentów żywności wygodnej z mięsa drobiowego,„Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2006, 2 (47).
 • 18. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a17054fe-52a4-4c00-a622-119a2fd56418
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.