PL EN


2017 | 337 | 46-60
Article title

Analiza oraz metodyka modelowania systemu produkcyjnego w przedsiębiorstwie wytwórczym branży stolarskiej

Content
Title variants
EN
Analysis and methodology of modeling the production system of the carpentry industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonowanie firm produkcyjnych opiera się na wydajnym systemie produkcji składającym się z elementów wektora wejściowego (X), procesu transformacji i wektora wyjściowego (Y) wraz z zaakceptowaną koncepcją zarządzania. Celem artykułu jest przedstawienie metody modelowania wybranego systemu produkcji oraz szczegółowej analizy podstawowego procesu produkcyjnego w badanym przedsięwzięciu. Szczególną uwagę zwrócono na metodę obliczania programu produkcyjnego, skutecznego funduszu czasu pracy, taktu, zadania godzinowego, zapotrzebowania na materiały i surowce. Ponadto omówiono metody szacowania liczby maszyn i urządzeń produkcyjnych, urządzeń technologicznych, niezbędnych pracowników produkcji bezpośredniej, wymaganej powierzchni produkcyjnej i poziomu przechowywanych zapasów.
EN
Functioning of manufacturing companies is based on an efficient production system consisting of elements of the input vector (X), transformation process and output vector (Y) together with the accepted management concept. The aim of the article is to present the method of modeling the selected production system and detailed analysis of the basic manufacturing process in the examined enterprise. Particular attention has been paid to the calculation method of the production program, the effective working time fund, the tactic, the hourly task, the demand for materials and raw materials. In addition, the methods of estimating the number of machines and production equipment, technological equipment, necessary direct production staff, the required area of the company and the level of stocks kept are discussed.
Year
Volume
337
Pages
46-60
Physical description
Contributors
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Wydział Logistyki. Instytut Logistyki
References
  • Burchart-Korol D., Furman J. (2007), Zarządzanie produkcji i usługami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  • Durlik I. (2015a), Inżyniera zarządzania. Cz. I: Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa.
  • Durlik I. (2015b), Inżynieria zarządzania. Cz. II: Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa.
  • Durlik I. (1993), Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych w gospodarce rynkowej, Wyd. Naukowe „AMP”, Katowice.
  • Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G. (1995), Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa.
  • Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A. (2014), Zarządzanie produkcją i usługami, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a1ab43ad-18cc-4322-ab57-42fb027c9818
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.