PL EN


2014 | 2(14) | 181-190
Article title

ROZWÓJ TURYSTYKI KONNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Authors
Content
Title variants
EN
HORSE TOURISM DEVELOPMENT IN RURAL AREAS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza praca porusza problematykę rozwoju turystyki konnej na obszarach wiejskich. Autorka skupia się na przedstawieniu ogólnej charakterystyki potencjalnych osób uczestniczących w tego rodzaju turystyce. Pierwsza część artykułu wyjaśnia pojęcia teoretyczne związane z turystyką konną. W dalszej części pracy poświęcono uwagę rozwojowi infrastruktury oraz rozwojowi rekreacji konnej na terenach wiejskich. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych przeprowadzone na grupie 50 osób wyłącznie ze środowiska jeździeckiego.
EN
This paper presents the theme “Development of horse tourism in rural areas.” Raises problems of its development and focuses on the presentation, creating a general characterization of the potential people participating in it. The first part of the article explains the theoretical concepts related to tourism riding. The rest of the work focuses on the development of infrastructure and recreational riding in the countryside. The article contained the results of the survey, conducted on a group of 50 people with horse riding experience/background.
Year
Issue
Pages
181-190
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
  • 1. Dzięciołowski P., Konie w turystyce i agroturystyce, Hippica Pro Partia, Warszawa 2007.
  • 2. Krzemień M., [Dwadzieścia] 20 lat górskiej turystyki jeździeckiej w strukturach PTTK, Ostoja,Kraków 2010.
  • 3. Krzemień M., Górska Turystyka Jeździecka, Ostoja, Kraków 2010.
  • 4. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979.
  • 5. Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a1fa8d76-75ed-4a9c-959d-c46e785cfd91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.