PL EN


2016 | 261 | 86-99
Article title

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego na początku XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Marketing communications of retail trade companies in the 21st century in the context of systemic products
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie konsument, zaspokajając swoje potrzeby, może posłużyć się produktami tradycyjnymi, jak również produktami nowej generacji, które stanowią produkty systemowe, określane inaczej jako multiprodukty. W przedsiębiorstwach handlu detalicznego w procesie tworzenia, komunikowania i dostarczania produktów systemowych ich odbiorcom, bardzo dużą rolę odgrywa komunikacja marketingowa. W pierwszej dekadzie oraz na początku drugiej dekady XXI w. przedsiębiorstwa handlowe pod wpływem istotnych przeobrażeń o charakterze gospodarczym, technologicznym oraz społecznym wprowadziły wiele istotnych zmian w obszarze prowadzonej z rynkiem komunikacji marketingowej. Odbiorcy działań komunikacyjnych mogą obecnie coraz częściej (głównie dzięki rozwojowi Internetu) nabywać, a także wykorzystywać w procesie komunikacji marketingowej produkty systemowe (np. urządzenia mobilne) i jednocześnie poszukiwać oraz precyzyjnie pozyskiwać informacje o wartościach związanych z tymi produktami.
EN
In our times, consumers wishing to fulfill their needs can make use of traditional products as well as new generation of products, i.e., systemic products, in other words multi-products. In retail trade companies marketing communications plays the key role in the process of creating, communicating and supplying customers with systemic products. At the beginning of the 21st century trade companies introduced a lot of important changes in the area of marketing communications with the market. The changes were influenced by vital transformations of economical, technological and social character. At present, the recipients of communication activities can more and more often buy (mainly thanks to the development of the Internet), and also use in the process of marketing communications, systemic products (e.g. mobile devices), and at the same time seek for and obtain information concerning the value of these products.
Year
Volume
261
Pages
86-99
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
References
 • Bruhn M. (2008), Lexikon der Kommunikationspolitik. Begriffe und Konzepte des Kommunikationsmanagements, Verlag Franz Vahlen, München.
 • Drzazga M. (2012), Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Holland H., Bammel K. (2006), Mobile Marketing. Direkter Kundenkontakt über das Handy, Verlag Franz Vahlen, München.
 • Kamińska K. (2013), Szlak kulturowy – nowa strategia uobecniania przeszłości, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, 27, s. 319-329.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (2012), Marketing, REBIS, Poznań.
 • O’Reilly T. (2006), Web 2.0 Compact Definition: Trying Again, Sebastopol.
 • Romanowska M. (1998), Strategie rozwoju i konkurencji, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 • Rudolph Th. (2013), Modernes Handelsmanagement, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • Schmidt J., Lampert C., Schwinge Ch. (2010), Nutzungspraktiken im Social Web – Impulse für die medienpädagogische Diskussion [w:] B. Herzig, D.M. Meister, H. Moser (red.), Medienkompetenz und Web 2.0, Jahrbuch Medienpädagogik, 8.
 • Sullivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Taranko T. (2015), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żabiński L. (red.) (2009), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Żabiński L. (red.) (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • [www 1] http://www.itmagination.pl/uslugi-i-rozwiazania/business-intelligence/big-data/[dostęp: 10.12.2015]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a20b5a0f-55f7-41b7-ba4a-e4f1f55a6fe1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.