PL EN


2018 | 347 | 113-121
Article title

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w czasie pokryzysowym. Wyniki badań przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe w województwie zachodniopomorskim

Content
Title variants
EN
The concept of corporate social responsibility (CSR) in post-crisis period. Results of the research in enterprises providing accommodation services in Westpomeranian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przykre skutki kryzysów każdorazowo kreują konieczność poszukiwania rozwiązań perspektywicznych w kontekście generowania obronnych reakcji na kryzysy. Trudno jednoznacznie wyrokować, które rozwiązania byłyby najlepsze, niemniej warto podejmować wszelkie działania wzmacniające. Jedną z propozycji może być koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Stanowi ona rozsądne narzędzie budowania odpornych relacji rynkowych. Tymczasem mimo że zaobserwować można, także w Polsce, wzmożone zainteresowanie koncepcją CSR, to wydaje się to stale niepełnym wyrazem przesłania tej idei. Celem artykułu jest przedstawienie części wyników badań określających zaangażowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe w województwie zachodniopomorskim, w realizację założeń koncepcji CSR.
EN
The adverse effects of crises create the need for prospective solutions in the context of generating defensive and positive responses to economic crises. It is difficult to unambiguously decide which solutions would be the best, but it is worthwhile to undertake any strengthening activities. One of the proposals may be the concept of corporate social responsibility (CSR), which is a sensible tool for building resilient market relationships. In spite of the fact that even in Poland, the increased interest in the concept of CSR has been observed, it seems to be an incomplete expression of the message of this idea. The aim of the article is to present part of the results of the studies on the involvement of micro- and medium-sized enterprises providing accommodation services in the Westpomeranian Voivodeship in the implementation of the assumptions of CSR.
Year
Volume
347
Pages
113-121
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Ekonomii
References
  • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
  • Bretyn A. (2016), Wyniki badań [w:] G. Wolska, A. Kwarcińska, P. Warszycki (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu narzędziem innowacyjności i integracji polskich i niemieckich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza. Rekomendacje, Soziale Unternehmensverantwortung als Innovations- und Integrationsinstrument Deutscher und Polnischer Kleinstunternehmen und KMUS. Ist-Stand-Analyse und Handlungsempfehlungen, Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development an der Universität Rostock e.V. (HIE-RO), Rostock, s. 65-78.
  • Kwarcińska A. (2015), Corporate social responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 851, „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, s. 157-165.
  • Paliwoda-Matiolańska A. (2014), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Wolska G., Kwarcińska A., Warszycki P. (red.) (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu narzędziem innowacyjności i integracji polskich i niemieckich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza. Rekomendacje, Soziale Unternehmensverantwortung als Innovations- und Integrationsinstrument Deutscher und Polnischer Kleinstunternehmen und KMUS. Ist-Stand-Analyse und Handlungsempfehlungen, Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development an der Universität Rostock e.V. (HIE-RO), Rostock.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a229e455-640a-4468-87fa-7a798b409758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.