PL EN


2018 | 358 | 103-113
Article title

Ograniczony obowiązek podatkowy osób fizycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Limited tax liability of individuals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zasad określania statusu podatkowego osoby fizycznej. Uzależnienie zakresu opodatkowania osób fizycznych od kryteriów czysto formalnych jest nieefektywne. Próba oceny obowiązujących rozwiązań legislacyjnych wraz ze sformułowaniem uwag krytycznych odnośnie do ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi główny cel analizy. Polski normodawca wprowadził nadmiernie rygorystyczne warunki delimitacji zakresu ograniczonego obowiązku podatkowego osób fizycznych, naruszające zasadę źródła. Cech priorytetowych powinny współcześnie nabierać kryteria ekonomiczne (gospodarcze), a nie osoba płatnika.
EN
The purpose of this paper is to characterize the rules for determining the tax status of individuals. The dependence of the scope of taxation on purely formal criteria is ineffective. An attempt to evaluate the existing legislative solutions in Poland together with the formulation of critical remarks regarding limited tax liability is the main objective of the analysis. The Polish legislator introduced excessively stringent conditions for the delimitation of the scope of limited tax liability of natural persons violating the source principle. Nowadays, priority features should be economic criteria rather than the payer’s location.
Year
Volume
358
Pages
103-113
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Instytut Finansów, Zakład Podatków
References
 • Aleksandrowicz M., Fiszer J., Jędrzejewski S. (1992), Międzynarodowe prawo podatkowe: Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Przegląd Podatkowy”, nr 6.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R. (2014), PIT. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Biegalski A. (2000), Polska jurysdykcja podatkowa, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Biegalski A. (2010), Część I Wprowadzenie do problematyki międzynarodowego podwójnego opodatkowania – zagadnienia teoretyczne [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa.
 • Brzeziński B. (2008), Wprowadzenie do prawa podatkowego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Budesz K., Komer W. (2012), Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie płatności do odbiorców zagranicznych, Difin, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, Dz.U.UE.L.2016.193.1.
 • Gomułowicz A. (2007), Wprowadzenie: Unikanie podwójnego opodatkowania [w:] M. Jamroży, A. Cloer, Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, C.H. Beck, Warszawa.
 • Schindel A., Atchabahian A. (2005), Source and Residence: New Configuration and Principles. General Report, „International Fiscal Association Cahiers”, Vol. 90A.
 • Ustawa (1991) z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.
 • Ustawa (2016) z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1550.
 • Wyrok NSA (2009) z 5.11.2009 r., sygn. II FSK 2194/08.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a295f893-f823-4a8c-b32d-823c95cf98c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.