PL EN


2016 | 266 | 84-95
Article title

Znaczenie globalnych łańcuchów wartości dodanej w rozwoju eksportu krajów strefy euro

Content
Title variants
EN
The role of global value chains in development of euro area countries exports
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza wpływu globalnych łańcuchów wartości dodanej i międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na rozwój eksportu krajów strefy euro. Fragmentaryzacja została oszacowana za pomocą nowej metody opartej na koncepcji wartości dodanej w handlu poprzez dekompozycję całkowitej wartości dodanej na krajową i zagraniczną wartość dodaną wyrażoną w eksporcie całkowitym. W analizie wykorzystano dwa podstawowe źródła danych: OECD-WTO Trade in Value Added Database (TIVA) oraz World Input-Output Database.
EN
This paper analyses the impact of global value chains and international fragmentation of production on euro area countries exports. Fragmentation is measured by new method based on the concept value-added trade by decomposition of total value added trade into domestic value added and foreign value added content of export. The analysis used two main data sources: OECD-WTO Trade in Value Added Database (TIVA), and World Input-Output Database.
Year
Volume
266
Pages
84-95
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
References
  • Amador J., Cappariello R., Stehrer R. (2015), Global value chains: a view from the euro area, „ECB Working Paper Series”, No. 1761.
  • Anderson J.E., van Wincoop E. (2004), Trade costs, „Journal of Economic Literature”, Vol. 42, No. 3.
  • Johnson R.C., Noguera G. (2012), Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added, „Journal of International Economics”, Vol. 86.
  • Leontief W. (1936), Quantitative input-output relations in the economic system of the United States, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 18, No. 3.
  • OECD (2015), OECD-WTO Trade in Value Added (TIVA), http://stats.oecd.org/ (dostęp: 5.09.2015).
  • Sturgeon T.J., van Biesebroeck J., Gereffi G. (2008), Value chains, networks and clusters: Reforming the global automotive industry, „Journal of Economic Geography”, Vol. 8, No. 3.
  • Timmer M.P., Los B., Stehrer R., de Vries G. (2012), Fragmentation, incomes and jobs. An analysis of European competitiveness, „WIOD Working Paper”, No. 9. UNCTAD (2015), UNCTADStat, http://unctadstat.unctad.org/ (dostęp: 5.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a2e36482-b24c-4488-936e-55230590d72f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.