PL EN


2013 | 6 | 63-77
Article title

Theoretical orientations in greek foreign policy after 1990

Content
Title variants
EN
Theoretical orientations in Greek foreign policy after 1990
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony nurtom ideologicznym i koncepcjom w greckiej polityce zagranicznej po 1990 roku. Autor przyjmuje cztery podziały koncepcji polityki zagranicznej, ujęte w kategoriach dwóch biegunów ideologicznych. Pierwsza część artykułu dotyczy europeizacji i narodowego populizmu w polityce zagranicznej Grecji. Przedmiotem kolejnej części jest przedstawienie nurtu multilateralizmu i unilateralizmu. Autor przedstawia także „wschodnią” i „zachodnią” szkołę ideologiczno-polityczną odnoszą się jednocześnie do nurtu realizmu i transnacjonalizmu. Autor, prezentując wnioski, próbuje ukazać rolę przedstawionych powyżej nurtów ideologicznych w procesie formułowania i realizowania polityki zagranicznej w Grecji.
EN
The article concerns theoretical orientations in Greek foreign policy after 1990. The author presents four basic divisions of foreign policy concepts that are expressed as two opposite ideological poles. The first part of article deals with the Europeanization and nationalist populism in foreign policy of Greece. The subject of another part is presentation of the multilateralist and unilateralist school of thought. Finally, the author presents Western and Eastern current in Greek foreign policy in reference to realist and transnationalist school of thought. Origins. By presenting conclusions, the author tries to indicate the role of the above-mentioned theoretical orientations in the process of creating and conducting of foreign policy in Greece.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a31f08a8-d58f-440f-81a0-4e584a496d7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.