PL EN


2011 | 2(201) | 7-18
Article title

80. rocznica śmierci; - Non omnia moriantur. W osiemdziesiątą rocznicę śmierci Leona Petrażyckiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
7-18
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Broucek, Francis J. 1991. Shame and the Self. New York: Guilford Press.
 • Cannon, Walter B. 1927. The James-Lange Theory of Emotions: a Critical Examination and an Alternative Theory. „American Journal of Psychology” 39: 106–124.
 • Cofer, Charles N. i H. Appley Mortimer. 1972. Motywacja. Teoria i badania. Tłum. Piotr Graff, Józef Radzicki, Katarzyna Rosner. Warszawa: PWN.
 • Davidson, Richard J. 2000. Anxiety, Depression, and Emotion. Oxford: Oxfdord University Press.
 • Davis, Mark H. 1996. Empathy: A Social Psychological Approach. Madison: Brown & Benchmark.
 • Eley, Thalia C. i Robert Plomin. 1997. Genetic Analyses of Emotionality. „Current Opinion in Neurobiology” 7: 279–284.
 • Harré, Rom. 1986. The Social Construction of Emotions. Oxford: Blacwell.
 • Hoffman, Martin L. 1981. Is Altruism Part of Human Nature? „Journal of Personality and Social Psychology” 40: 121–137.
 • James, William. 1884. What is an Emotion? „Mind” 9: 185–205.
 • Jubileusz prof. L. Petrażyckiego. 1927. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 3: 705–707.
 • Kojder, Andrzej. 2002. Wstęp. W: L. Petrażycki. O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa. Wyd. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. VII–XLVIII.
 • Kojder, Andrzej. 2007. Leon Petrażycki jako socjolog. W: Socjologia na Uniwersytecie War- szawskim. Fragmenty historii. Zebrał, opracował i w całość ułożył Antoni Sułek. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Kojder, Andrzej i Elena V. Timošina. 2010. Bibliografija opublikowanych trudov L.I. Petražickogo. W: L.I. Petražickij: Teorija i polityka prava. Izbrannyje trudy. Sankt-Peterburg: Universitetskij Izdatielskij Konsorcijum, s. 966–1012.
 • Larsen, Jeff T,. Gary G. Berntson, Kirsten M. Poehlmann, Tiffany A. Ito i John T. Cacioppo.
 • 2010. The Psychophysiology of Emotion. W: Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones i Lisa Feldman Barrett (red.). Handbook of Emotions. New York: Guilford Press, s. 180–195. LeDoux, Joseph E. 2000. Mózg emocjonalny. Tłum. Andrzej Jankowski. Poznań: Media Ro-
 • dzina.
 • Lemersie, Elisabeth A. i Kenneth A. Dodge. 2010. The Development of Anger and Hostile Interactions. W: Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones i Lisa Feldman Barrett (red.). Handbook of Emotions. New York: Guilford Press, s. 730–741.
 • Lewis, Michael. 1995. Shame: the Exposed Self. New York: Free Press.
 • Lutz, Catherine A. 1986. Depression and the Translation of Emotional Worlds. W: Arthur Kle- inman i Byron Good (red.). Culture and Depression. Berkeley: University of California Press, s. 63–100.
 • Miller, William I. 1997. The Anatomy of Disgust. Cambridge MA: Harvard University Press. Monroe, Kristen R. 1998. The Heart of Altruism. Perceptions of a Common Humanity. Princeton: Princeton Univerity Press.
 • Petrażycki, Leon. 1924. O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa. Tłum. Jerzy
 • Finkelkraut. Warszawa: Nakładem Księgarni K. Wojnara (wyd. 2. 2002. Warszawa: Oficyna Naukowa).
 • Petrażycki, Leon. 1930. Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej. Oprac. Jerzy Lande. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka (wyd. 2. 1959. Warszawa: PWN).
 • Petrażycki, Leon. 1959–1960. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. T. 1. Oprac. Jerzy Lande. Warszawa: PWN; t. 2. Oprac. Wiktor Leśniewski. Warszawa: PWN. Petrażycki, Leon. 2010. Law and Morality. With a new introduction by A. Javier Treviño. New Brunswick: Transaction Publisher.
 • Petrażycki, Leo von. 1907. Über die Motive des Handelns und über das Wesen der Moral und des Rechts. Berlin: Verlag H.W. Müller.
 • Petražickij, L.I. 1903. Priroda etičeskich javlenij i pravosoznanija kak motivov čelovečeskich postupkov. „Naučnoje obozrenie” 1: 228–238; 2: 132–153; 3: 71–90.
 • Petražickij, L.I. 1904. O motivach čelovečeskich postupkov v osobennosti ob etičeskich motivach i ich roznovidnostijach. Sankt-Peterburg: Tipografija E.L. Porochovščikovaja. Petražickij, L.I. 1905. Vviedenie v izučenie prava i nravstvennosti. Osnovy emocjonal’noj psychologii. Sankt-Peterburg: Tipografija J.N. Erlicha.
 • Petražickij, L.I. 1907. Teoriji prava i goosudarstva v svjazi s teoriej nravstvennosti. T. 1–2 Sankt-Petersburg: Tipografija Sankt-Petersburskogo Akcionernogo Obščestva „Slovo”.
 • Petražickij L.I. 2010. Teorija i polityka prava. Izbrannyje trudy. Naučnyj redaktor izdanija Timošina, E.V. Sankt-Peterburg: Universitetskij Izdatielskij Konsorcijum.
 • Rajcher, V.K. 1946. Leninskaja bor’ba s idealizmom i psichologičeskaja teoria prava. „Vestnik Leningradskogo Universiteta” 3.
 • Rapee, Ronald M. (red.). 1996. Current Controversies in the Anxiety. New York: Guilford Press. Rozin, Paul i Andrew E. Fallon. 1987. A Perspective on Disgust. „Psychological Review” 94(1) 23–41.
 • Saarni, Carolyn. 1999. The Development of Emotional Competence. New York: Guilford Press. Schulze, Ralf i Richard D. Roberts (red.). 2005. Emotional Intelligence: an International Handbook. Michigan: Hografe & Huber.
 • Seidler, Grzegorz Leopold. 1979. Doktryny prawne imperializmu. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie (książka miała kilka wydań i ukazała się w przekładzie na wszystkie języki państw tzw. demokracji ludowej).
 • Shweder, Richard A. i Robert Alan LeVine (red.). 1994. Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion. Cambridge (England): Cambridge University Press.
 • Solomon, Robert C. 1995. The Cross-cultural Comparison of Emotions. W: Joel Marks i Roger T. Ames (red.). Emotions in Asian Thought. Albany: State University of New York Press, s. 253–294.
 • Szacki, Jerzy. 1995. Teoria socjologiczna Petrażyckiego. W: J. Szacki (red.). Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego. Warszawa: PWN, s. 57–62.
 • Tavris, Carol. 1989. Anger: The Misunderstood Emotion. New York: Simon & Schuster. Thompson, Ross A. 1987. Empathy and Emotional Understanding: The Early Development of
 • Empathy. W: Nancy Eisenberg i Janet Strayer (red.). Empathy and its Development. Cambridge (England): Cambridge University Press, s. 119–145.
 • Turner, Jonathan H. i Jan E. Stets. 2009. Socjologia emocji. Tłum. Marta Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wydanie oryginalne w języku angielskim ukazało się w 2005 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a41bdab5-8daa-4280-b69f-3c60e124ddd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.