PL EN


2017 | 340 | 40-56
Article title

Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Selected measures to assess the level of diversification of investment portfolios
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedno z najważniejszych założeń w teorii zarządzania portfelem to dywersyfikacja. Jest to zarazem jeden z podstawowych sposobów obniżania poziomu ryzyka związanego z daną inwestycją. Problem dywersyfikacji jest od wielu lat analizowany zarówno przez praktyków, jak i teoretyków. Wciąż poszukuje się uniwersalnego sposobu wyznaczania portfela dobrze zdywersyfikowanego. W metodach związanych z dywersyfikacją wykorzystuje się m.in. miary związane z korelacją, spektralne miary ryzyka, elementy teorii informacji czy rozkład ryzyka. Głównym celem artykułu była prezentacja wybranych metod, pozwalających określić stopień zdywersyfikowania portfela.
EN
One of the most important assumptions in the portfolio theory is diversification. This is also one of the main methods of reducing the level of risk associated with an investment. For many years the problem of diversification has been analysed by both practitioners and theorists. The universal method of constructing the well diversified portfolio is still sought. The diversification methods are used among others: measures based on the correlation, spectral risk measures, elements of information theory or risk distribution. In the article, selected measures of diversification were analysed. Presented measures were applied in a short empirical example for the portfolios of the Warsaw Stock Exchange.
Year
Volume
340
Pages
40-56
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Badań Operacyjnych
References
 • Carmicheal B., Boevi Koumon G., Moran K. (2015), Unifying Portfolio Diversification Measures Using Rao’s Quadratic Entropy, CIRPEE Working Paper.
 • Cheng P., Roulac S.E. (2007), Measuring the Effectiveness of Geographical Diversification, “Journal of Real Estate Management”, Vol. 13, s. 29-44.
 • Choueifaty Y., Coignard Y. (2008), Toward Maximum Diversification, “Journal of Portfolio Management”, Vol. 35, s. 40-51.
 • Choueifaty Y., Froidure T., Reynier J. (2013), Properties of the Most Diversified Portfolio, “Journal of Investment Strategy”, Vol. 2, No. 2, s. 49-70.
 • Evans J., Archer S. (1968), Diversification and the Reduction of Dispersion, “Journal of Finance”, Vol. 23, No. 5, s. 761-767.
 • Fisher L., Lorie J.H. (1970), Some Studies of Variability of Returns on Investments in Common Stocks, “The Journal of Business”, Vol. 43, No. 2, s. 99-134.
 • Frahm G., Wiechers C. (2011), On the Diversification of Portfolios of Risky Assets, Discussion Papers in Econometrics and Statistics 2/11, University of Cologne Institutel of Econometrics and Statistics, Cologne.
 • Gluzicka A. (2016), Optymalna dywersyfikacja na polskim rynku inwestycyjnym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 297, s. 22-37.
 • Hart P.E. (1971), Entropy and Other Measures of Concentration, “Journal of the Royal Statistical Society”, Vol. 134, s. 73-85.
 • Kirchner U., Zunckel C. (2011), Measuring Portfolio Diversification, http://arxiv.org/pdf/1102.4722.pdf.
 • Marfels Ch. (1971), Absolute and Relative Measures of Concentration Reconsidered, “Kyklos”, Vol. 14, s. 753-766.
 • Meucci A. (2009), Managing Diversification, “Risk”, Vol. 22, No. 5, s. 74-79.
 • Meucci A., Santangelo A., Deguest R. (2014), Measuring Portfolio Diversification Based on Optimized Uncorrelated Factors, EDHEC – Risk Institute Publication.
 • Perignon C., Smith D.R. (2010), Diversification and Value-at-Risk, “Journal of Banking & Finance”, Vol. 34, No. 1, s. 55-60.
 • Rao R.C. (1982a), Diversity: Its Measurement, Decomposition, Apportionment and Analysis, “Indian Journal of Statistics”, Vol. 44, s. 1-22.
 • Rao R.C. (1982b), Diversity and Dissimilarity Coefficients: A Unified Approach, “Theoretical Population Biology”, Vol. 21, s. 24-43.
 • Rudin A.M., Morgan J.S. (2006), A Portfolio Diversification Index, “The Journal of Portfolio Management”, Vol. 32, No. 2, s. 81-89.
 • Samuelson P.A. (1967), General Proof that Diversification Pays, “The Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 2, No. 1, s. 1-13.
 • Tang G.Y.N. (2004), How Efficient is Naive Portfolio Diversification? An Educational Note, “The International Journal of Management Science”, Vol. 32, s. 155-160.
 • Tasche D. (2006), Measuring Sectoral Diversification in an Assumptotic Multifactor Framework, “Journal of Credit Risk”, Vol. 2, No. 3, s. 33-55.
 • Vermorken M.A., Medda F.R., Schroder T. (2012), The Diversification Delta: A Higher Moment Measure for Portfolio Diversification, “Journal of Portfolio Management”, Vol. 39, No. 1, s. 67-74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a48a2a8f-88a8-401c-8c32-6a1df5a24017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.